Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 53 λεπτά

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:25:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΩΟΚΖΑ-ΒΙ3

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:23:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΑΟΚΖΑ-ΟΡΙ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:21:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΧ2ΟΚΖΑ-7Ο7

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:19:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΘΟΚΖΑ-ΜΤΟ

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:58:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΚΟΚΖΑ-Ξ6Ι

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:57:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒ6ΟΚΖΑ-7Μ4

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:55:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ0ΠΟΚΖΑ-ΡΦ9

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:51:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ590ΟΚΖΑ-Ξ6Ν

Ανάληψη υποχρέωσης

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης
Ημ/νια: 21/07/2021 11:49:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΣ4ΟΚΖΑ-ΚΕΛ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27
Ημ/νια: 16/07/2021 10:35:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛ9ΟΚΖΑ-Η1Ο

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2
Ημ/νια: 16/07/2021 09:43:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΚΖΑ-ΜΑΝ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 29

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 29
Ημ/νια: 16/07/2021 09:40:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΙΝΟΚΖΑ-ΓΗΗ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 28

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 28
Ημ/νια: 16/07/2021 09:38:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΜΟΚΖΑ-Γ0Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 30/2021

Τετ, 14/07/2021 - 13:56
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 30/2021
Ημ/νια: 14/07/2021 12:21:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΤ3ΟΚΖΑ-ΝΩ3

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 25

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 25
Ημ/νια: 12/07/2021 12:55:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΛΟΚΖΑ-ΒΒΞ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 24

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 24
Ημ/νια: 12/07/2021 12:53:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕΜΟΚΖΑ-ΘΓΕ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 23

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 23
Ημ/νια: 12/07/2021 12:51:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΠΟΚΖΑ-ΛΚΑ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22
Ημ/νια: 12/07/2021 12:50:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙΚΟΚΖΑ-ΩΚΓ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 21

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 21
Ημ/νια: 12/07/2021 12:48:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ793ΟΚΖΑ-ΨΚΨ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20
Ημ/νια: 12/07/2021 12:47:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ28ΟΚΖΑ-2ΥΚ

Σελίδες