Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 50 λεπτά 30 δευτερόλεπτα

Αρίθμ. 66/2024 Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 66/2024 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:06:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΒΟΚΖΑ-8ΧΖ

Αρίθμ. 65/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 65/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:04:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΤΧΟΚΖΑ-ΞΥΛ

Αρίθμ. 64/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 64/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:03:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ49ΟΚΖΑ-ΕΦΓ

Αρίθμ. 63/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 63/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:02:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΧΒΟΚΖΑ-Ω42

Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 11:11:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ7ΝΟΚΖΑ-Ι47

Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 11:09:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΥΖΟΚΖΑ-ΒΥΞ

Αρίθμ. 14/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 14/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:23:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΖ6ΟΚΖΑ-ΨΡ7

Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:22:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΥ0ΟΚΖΑ-3ΗΒ

Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:21:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Τ5ΟΚΖΑ-ΨΑΘ

Αρίθμ. 10/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 10/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:20:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 979ΤΟΚΖΑ-5ΤΚ

Αρίθμ. 9/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 9/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:19:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞ3ΟΚΖΑ-ΣΑΨ

Αρίθμ. 8/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 8/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:19:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΛΟΟΚΖΑ-Γ92

Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:17:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΔΖΟΚΖΑ-ΔΓ3

Αρίθμ. 5/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 30/01/2024 - 15:16
Θέμα: Αρίθμ. 5/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 30/01/2024 09:17:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚ8ΟΚΖΑ-ΙΩ3

Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 27/01/2024 10:26:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΗΟΚΖΑ-8ΥΑ

Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 27/01/2024 10:23:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6719ΟΚΖΑ-Π12

Αρίθμ. 1/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 1/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 27/01/2024 10:22:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π1ΣΟΚΖΑ-ΞΗΥ

Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/01/2024 20:06:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΟ4ΟΚΖΑ-ΡΛΨ

Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/01/2024 20:04:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΡ0ΟΚΖΑ-3ΥΓ

Αρίθμ. 5/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 27/01/2024 - 15:09
Θέμα: Αρίθμ. 5/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/01/2024 20:03:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Λ6ΨΗΟΚΖΑ-2ΝΦ

Σελίδες