Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 54 λεπτά

Αριθμ. 68/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Τετ, 01/12/2021 - 14:39
Θέμα: Αριθμ. 68/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 01/12/2021 11:48:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ92ΟΚΖΑ-6ΗΘ

Αριθμ. 67/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Τετ, 01/12/2021 - 14:39
Θέμα: Αριθμ. 67/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 01/12/2021 11:47:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒΙΟΚΖΑ-ΝΜΡ

Αριθμ. 66/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

Τετ, 01/12/2021 - 14:39
Θέμα: Αριθμ. 66/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 01/12/2021 11:45:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Υ7ΟΚΖΑ-ΝΔΨ

Αριθμ. 66/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 01/12/2021 - 14:39
Θέμα: Αριθμ. 66/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 01/12/2021 11:32:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨΩΟΚΖΑ-ΞΤΑ

Αριθμ. 65/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Τρί, 30/11/2021 - 14:39
Θέμα: Αριθμ. 65/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 30/11/2021 11:49:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΔΟΚΖΑ-Γ2Ο

Αριθμ. 65/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 65/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:26:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1ΠΟΚΖΑ-Η50

Αριθμ. 64/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 64/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:24:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΩΟΟΚΖΑ-Σ43

Αριθμ. 63/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 63/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:23:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΒΘΟΚΖΑ-2ΩΝ

Αριθμ. 62/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 62/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:22:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥΠΟΚΖΑ-ΟΩ4

Αρίθμ. 60/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αρίθμ. 60/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:20:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΕΟΚΖΑ-3ΗΧ

Αριθμ. 59/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 59/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:19:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΘΟΚΖΑ-Ι3Ι

Αριθμ. 58/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αριθμ. 58/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:18:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ6ΛΟΚΖΑ-ΚΩ8

Αρίθμ. 57/2021 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 29/11/2021 - 14:38
Θέμα: Αρίθμ. 57/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 29/11/2021 09:17:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΞΟΚΖΑ-ΦΗ4

Αρίθμ. 64/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αρίθμ. 64/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:45:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ41ΚΟΚΖΑ-ΝΙ4

Αριθμ. 63/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 63/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:44:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΡΟΚΖΑ-ΙΩ2

Αριθμ. 62/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 62/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:42:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ9ΓΟΚΖΑ-75Β

Αριθμ. 61/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 61/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:40:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΙΠΟΚΖΑ-1ΙΜ

Αριθμ. 60/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 60/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:38:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω0ΒΟΚΖΑ-ΡΟΦ

Αριθμ. 59/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 59/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:37:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΒ5ΟΚΖΑ-Σ6Φ

Αριθμ. 58/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Παρ, 26/11/2021 - 14:35
Θέμα: Αριθμ. 58/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 24/11/2021 16:35:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 629ΠΟΚΖΑ-ΒΗ7

Σελίδες