Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 23 λεπτά

Αρίθμ. 76/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 76/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:15:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΕΞΟΚΖΑ-Η4Θ

Αρίθμ. 75/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 75/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:14:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΖ8ΟΚΖΑ-ΑΑΞ

Αρίθμ. 74/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 74/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:09:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΓΟΚΖΑ-ΡΩ8

Αρίθμ. 73/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 73/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:08:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΑΟΚΖΑ-35Υ

Αρίθμ. 72/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 72/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:07:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΒΟΚΖΑ-Ο5Ρ

Αρίθμ. 71/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 71/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:06:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΒΓΟΚΖΑ-4ΡΤ

Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/01/2023 15:47:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΙΑΟΚΖΑ-ΒΟΜ

Αρίθμ. 10/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 10/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:45:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΣΞΟΚΖΑ-Ι2Κ

Αρίθμ. 9/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 9/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:44:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΧΟΚΖΑ-ΡΒΤ

Αρίθμ. 8/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 8/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:42:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΝΔΟΚΖΑ-ΧΣΛ

Αρίθμ. 7/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 7/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:42:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Δ3ΟΚΖΑ-Υ2Φ

Αρίθμ. 6/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 6/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:40:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΘ0ΟΚΖΑ-Π7Α

Αρίθμ. 5/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 5/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:39:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΤΑΟΚΖΑ-ΗΞΦ

Αρίθμ. 4/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 4/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:39:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΟΣΟΚΖΑ-ΛΨΕ

Αρίθμ. 3/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 3/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:38:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Μ0ΟΚΖΑ-Η28

Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 23/01/2023 - 21:50
Θέμα: Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 23/01/2023 15:37:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΗΟΚΖΑ-ΜΓΛ

Αρίθμ. 4/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 19/01/2023 - 21:37
Θέμα: Αρίθμ. 4/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2023 11:04:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡΣΟΚΖΑ-Ι9Τ

Αρίθμ. 3/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 19/01/2023 - 21:37
Θέμα: Αρίθμ. 3/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2023 11:03:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟ2ΟΚΖΑ-1ΑΩ

Αρίθμ. 2/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 19/01/2023 - 21:37
Θέμα: Αρίθμ. 2/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2023 11:02:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΣ4ΟΚΖΑ-0ΕΡ

Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 19/01/2023 - 21:37
Θέμα: Αρίθμ. 1/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2023 11:00:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓΓΟΚΖΑ-ΘΩΤ

Σελίδες