Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 17 λεπτά

Αρίθμ. 85/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 85/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:40:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ18ΟΚΖΑ-60Δ

Αρίθμ. 84/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 84/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:40:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚΤΟΚΖΑ-ΣΞΦ

Αρίθμ. 83/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 83/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:39:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΧΥΟΚΖΑ-ΨΘΥ

Αρίθμ. 30/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 30/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:18:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΝΦΟΚΖΑ-Γ2Π

Αρίθμ. 29/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 29/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:17:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ319ΟΚΖΑ-ΩΥΣ

Αρίθμ. 28/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 28/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:16:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ2ΛΟΚΖΑ-2ΦΗ

Αρίθμ. 27/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 27/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:13:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΝ6ΟΚΖΑ-3ΑΛ

Αρίθμ. 26/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 23/04/2024 - 21:08
Θέμα: Αρίθμ. 26/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 23/04/2024 14:12:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0Ξ6ΟΚΖΑ-ΣΗΦ

Αρίθμ. 82/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 82/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2024 08:42:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΜΦΟΚΖΑ-ΚΙΕ

Αρίθμ. 17/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 17/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:26:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ01ΟΚΖΑ-ΠΔ7

Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:25:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Τ1ΟΚΖΑ-ΘΡ7

Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/04/2024 - 20:44
Θέμα: Αρίθμ. 15/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/04/2024 08:22:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2ΠΟΚΖΑ-Ν06

Αρίθμ. 81/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/04/2024 - 20:32
Θέμα: Αρίθμ. 81/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/04/2024 12:08:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΚΟΚΖΑ-Θ5Ο

Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:56:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΥΦΟΚΖΑ-ΟΘΩ

Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:55:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑ4ΟΚΖΑ-Κ6Ε

Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:55:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 695ΗΟΚΖΑ-ΟΣΡ

Αρίθμ. 80/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 03/04/2024 - 20:13
Θέμα: Αρίθμ. 80/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 03/04/2024 11:54:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66ΧΟΚΖΑ-ΙΚΒ

Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:32:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΞΝΟΚΖΑ-ΦΤ0

Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:29:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ57ΟΚΖΑ-Λ0Ζ

Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:26:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΟ5ΟΚΖΑ-2ΘΒ

Σελίδες