Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 56 λεπτά

Αρίθμ. 52/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 03/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αρίθμ. 52/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 03/10/2022 10:13:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω541ΟΚΖΑ-6Ω0

Αρίθμ. 51/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 03/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αρίθμ. 51/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 03/10/2022 10:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π9ΙΟΚΖΑ-ΙΨΕ

Αρίθμ. 49/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 03/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αρίθμ. 49/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 03/10/2022 10:11:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΑΘΟΚΖΑ-Δ08

Αριθμ. 48/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 03/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αριθμ. 48/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 03/10/2022 10:10:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΥΓΟΚΖΑ-ΠΚ9

Αρίθμ. 123/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 123/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:50:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 976ΚΟΚΖΑ-8ΒΩ

Αρίθμ. 122/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 122/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:48:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΦΟΚΖΑ-ΝΓ2

Αρίθμ. 121/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 121/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:46:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛΩΟΚΖΑ-Ω9Τ

Αριθμ. 120/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αριθμ. 120/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:33:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7ΜΟΚΖΑ-420

Αρίθμ. 119/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 119/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:30:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ60ΟΚΖΑ-4ΓΕ

Αρίθμ. 118/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 118/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/09/2022 11:26:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΦΟΚΖΑ-ΞΚ6

Αρίθμ. 29/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 29/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/09/2022 11:12:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤ8ΟΚΖΑ-Β9Γ

Αριθμ. 28/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αριθμ. 28/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/09/2022 11:11:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ689ΟΚΖΑ-89Ψ

Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 20/09/2022 - 19:50
Θέμα: Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/09/2022 11:07:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ60ΥΟΚΖΑ-Φ4Ε

Αρίθμ. 43/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 09/09/2022 - 19:38
Θέμα: Αρίθμ. 43/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 09/09/2022 12:52:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 983ΝΟΚΖΑ-6ΛΕ

Αρίθμ. 117/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/09/2022 - 19:32
Θέμα: Αρίθμ. 117/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/09/2022 12:16:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ94ΟΚΖΑ-ΤΘΧ

Αριθμ. 116/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/09/2022 - 19:32
Θέμα: Αριθμ. 116/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/09/2022 12:15:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ρ0ΟΚΖΑ-Ε89

Αριθμ. 115/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/09/2022 - 19:32
Θέμα: Αριθμ. 115/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/09/2022 12:12:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ47ΟΚΖΑ-ΨΘΠ

Αριθμ. 114/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/09/2022 - 19:32
Θέμα: Αριθμ. 114/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/09/2022 12:10:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛΟΟΚΖΑ-Λ4Υ

Αριθμ. 26/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 01/09/2022 - 19:32
Θέμα: Αριθμ. 26/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 01/09/2022 11:23:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΟΩΟΚΖΑ-ΚΜΛ

Αριθμ. 25/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 31/08/2022 - 19:31
Θέμα: Αριθμ. 25/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 31/08/2022 13:06:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΡΥΟΚΖΑ-Α7Π

Σελίδες