Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 8 λεπτά

Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:21:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 627ΩΟΚΖΑ-4ΒΣ

Αρίθμ. 20/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 20/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:11:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ0ΨΟΚΖΑ-ΒΧΙ

Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:10:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩ0ΟΚΖΑ-2ΦΠ

Αρίθμ. 18/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 18/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:08:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β80ΟΚΖΑ-7Τ7

Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:07:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΤΟΚΖΑ-ΝΣΝ

Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:05:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Γ5ΟΚΖΑ-ΨΡΠ

Αριθμ. 82/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αριθμ. 82/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 13:23:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙΜΟΚΖΑ-ΠΚ1

Αρίθμ. 81/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 81/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 12:26:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ07ΟΚΖΑ-ΛΜΡ

Αρίθμ. 80/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 80/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 11:54:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΖΟΚΖΑ-9ΚΗ

Αρίθμ. 21/2022 Απόφαση ΔΣ

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 21/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 15/04/2022 11:51:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΧΟΚΖΑ-ΩΤ3

Αρίθμ. 79/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 13/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 79/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 13/04/2022 09:59:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν72ΟΚΖΑ-ΙΓΑ

Αριθμ. 15/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 04/04/2022 - 17:19
Θέμα: Αριθμ. 15/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 04/04/2022 10:55:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥΣΟΚΖΑ-Ο2Ω

Αριθμ. 14/2022 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 24/03/2022 - 16:12
Θέμα: Αριθμ. 14/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 24/03/2022 11:03:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ω0ΟΚΖΑ-ΒΨ9

Αριθμ. 13/2022 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 24/03/2022 - 16:12
Θέμα: Αριθμ. 13/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 24/03/2022 11:02:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν4ΘΟΚΖΑ-ΔΣ1

Σελίδες