Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 33 λεπτά

Απόφαση 6 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/03/2021 - 11:24
Θέμα: Απόφαση 6 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/03/2021 09:45:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 638ΠΟΚΖΑ-ΠΘΝ

Απόφαση 5 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/03/2021 - 11:24
Θέμα: Απόφαση 5 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/03/2021 09:44:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΘΟΚΖΑ-ΙΚΩ

Σελίδες