Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 7 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 29_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 29_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:53:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΡΟΚΖΑ-Ζ7Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 28_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 28_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:51:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΚΩΟΚΖΑ-7ΟΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 27_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 27_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:50:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΦΟΚΖΑ-1Μ8

ΑΡ 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Τετ, 12/05/2021 - 13:14
Θέμα: ΑΡ 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 12/05/2021 09:23:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΔ9ΟΚΖΑ-ΙΣ8

Απόφαση ΕΕ 9/2021

Τετ, 28/04/2021 - 13:05
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 9/2021
Ημ/νια: 28/04/2021 10:50:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΚΟΚΖΑ-48Ε

Απόφαση Προέδρου 14

Πέμ, 22/04/2021 - 13:01
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 14
Ημ/νια: 22/04/2021 12:27:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Η6ΟΚΖΑ-3ΦΡ

Απόφαση 25 ΔΣ

Πέμ, 22/04/2021 - 13:01
Θέμα: Απόφαση 25 ΔΣ
Ημ/νια: 22/04/2021 12:25:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤ7ΟΚΖΑ-ΟΒ7

23/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 23/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 21/04/2021 12:15:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ4ΚΟΚΖΑ-Η0Ζ

26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:43:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΞΔΟΚΖΑ-ΡΚ1

25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:39:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΠΘΟΚΖΑ-ΕΙ1

Απόφαση ΔΣ 24/2021

Παρ, 16/04/2021 - 12:58
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 24/2021
Ημ/νια: 16/04/2021 12:25:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΖΟΚΖΑ-6ΔΡ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 10

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 10
Ημ/νια: 13/04/2021 12:33:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΓΖΟΚΖΑ-1ΨΚ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1
Ημ/νια: 13/04/2021 12:29:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΝΓΟΚΖΑ-03Γ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 7

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 7
Ημ/νια: 13/04/2021 12:23:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 677ΚΟΚΖΑ-4ΚΜ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 6

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 6
Ημ/νια: 13/04/2021 12:19:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΓΘΟΚΖΑ-Ε3Β

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 11

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 11
Ημ/νια: 13/04/2021 12:12:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β2ΝΟΚΖΑ-7ΘΥ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 13

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 13
Ημ/νια: 13/04/2021 12:04:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΡΧΟΚΖΑ-ΨΑΥ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 12

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 12
Ημ/νια: 13/04/2021 11:28:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΟΟΚΖΑ-Ν10

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 9

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 9
Ημ/νια: 13/04/2021 11:24:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΑΟΚΖΑ-ΑΕ9

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 8

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 8
Ημ/νια: 13/04/2021 11:23:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΔΟΚΖΑ-9Μ8

Σελίδες