Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 27 λεπτά

Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 13/06/2024 - 00:09
Θέμα: Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/06/2024 12:59:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΖΟΚΖΑ-Ι1Ω

Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:25:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20ΛΟΚΖΑ-1ΡΗ

Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:23:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΞΟΚΖΑ-ΛΥΦ

Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:23:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Π9ΟΚΖΑ-5ΤΒ

Αρίθμ. 41/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 41/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:22:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50ΓΟΚΖΑ-Β5Γ

Αρίθμ. 40/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 40/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:21:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΜΟΚΖΑ-Μ0Χ

Αρίθμ. 39/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 39/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:19:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΗΔΟΚΖΑ-ΣΓ1

Αρίθμ. 38/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 38/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:18:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΔΑΟΚΖΑ-Σ9Ε

Αρίθμ. 37/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 37/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:17:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Υ4ΟΚΖΑ-7Ι3

Αρίθμ. 36/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 36/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:16:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΝΟΚΖΑ-ΦΜΕ

Αρίθμ. 35/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 35/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:15:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ψ1ΟΚΖΑ-ΗΕ9

Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 06/06/2024 - 23:47
Θέμα: Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 06/06/2024 09:00:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΣΥΟΚΖΑ-ΧΥΔ

Αρίθμ. 91/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 30/05/2024 - 23:33
Θέμα: Αρίθμ. 91/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 30/05/2024 12:09:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΥΟΚΖΑ-ΖΓΦ

Αρίθμ. 21/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 30/05/2024 - 23:33
Θέμα: Αρίθμ. 21/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 30/05/2024 12:08:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72ΖΟΚΖΑ-4ΡΒ

Αρίθμ. 90/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 29/05/2024 - 23:29
Θέμα: Αρίθμ. 90/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 29/05/2024 14:26:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΙΟΚΖΑ-6ΧΡ

Αρίθμ. 31/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 20/05/2024 - 22:55
Θέμα: Αρίθμ. 31/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 20/05/2024 14:45:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΥΜΟΚΖΑ-ΝΦΦ

Αρίθμ. 89/2024 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 89/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/05/2024 11:35:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓΙΟΚΖΑ-0Ι9

Αρίθμ. 88/2024 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 88/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/05/2024 11:32:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΜΦΟΚΖΑ-Θ8Ρ

Αρίθμ. 19/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 19/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2024 11:28:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ27ΖΟΚΖΑ-4ΥΒ

Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρ, 17/05/2024 - 22:39
Θέμα: Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/05/2024 11:26:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΟΟΚΖΑ-Φ8Ψ

Σελίδες