Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 36 λεπτά

Αρίθμ. 138/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 14/09/2023 - 07:08
Θέμα: Αρίθμ. 138/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 13/09/2023 12:39:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΜ3ΟΚΖΑ-Ν6Λ

Αρίθμ. 25/2023 Απόφαση ΕΕ

Πέμ, 14/09/2023 - 07:08
Θέμα: Αρίθμ. 25/2023 Απόφαση ΕΕ
Ημ/νια: 13/09/2023 12:34:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΦΓΟΚΖΑ-ΚΞΝ

Αρίθμ. 24/2023 Απόφαση ΕΕ

Πέμ, 14/09/2023 - 07:08
Θέμα: Αρίθμ. 24/2023 Απόφαση ΕΕ
Ημ/νια: 13/09/2023 12:33:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ4ΔΟΚΖΑ-ΤΥ7

Αρίθμ. 137/2023 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 28/07/2023 - 04:53
Θέμα: Αρίθμ. 137/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/07/2023 09:25:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛΧΟΚΖΑ-Π04

Αρίθμ. 51/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 28/07/2023 - 04:53
Θέμα: Αρίθμ. 51/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/07/2023 09:19:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ3ΨΟΚΖΑ-Ψ3Ξ

Αρίθμ. 136/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 136/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/07/2023 14:26:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗ2ΟΚΖΑ-8ΥΒ

Αρίθμ. 135/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 135/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/07/2023 14:25:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΓΕΟΚΖΑ-0Θ0

Αρίθμ. 134/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 134/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/07/2023 14:24:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 690ΣΟΚΖΑ-ΕΝΝ

Αρίθμ. 133/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 133/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/07/2023 14:23:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΓΟΚΖΑ-ΧΟ0

Αρίθμ. 132/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 132/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 26/07/2023 14:22:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΚΩΟΚΖΑ-ΩΔ0

Αρίθμ. 52/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 52/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 26/07/2023 14:16:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΟΘΟΚΖΑ-Ψ18

Αρίθμ. 50/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 50/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 26/07/2023 14:15:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΓΟΚΖΑ-ΘΒΥ

Αρίθμ. 49/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 49/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 26/07/2023 14:15:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ7ΛΟΚΖΑ-2ΤΟ

Αρίθμ. 48/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 48/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 26/07/2023 14:14:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ0ΚΟΚΖΑ-Π1Τ

Αρίθμ. 47/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 27/07/2023 - 04:50
Θέμα: Αρίθμ. 47/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 26/07/2023 14:13:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΛ4ΟΚΖΑ-ΤΝΩ

Αριθμ. 131/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 19/07/2023 - 04:21
Θέμα: Αριθμ. 131/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/07/2023 12:24:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΕΘΟΚΖΑ-89Ι

Αρίθμ. 23/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 19/07/2023 - 04:21
Θέμα: Αρίθμ. 23/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 18/07/2023 12:09:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕΒΟΚΖΑ-Φ0Μ

Αρίθμ. 130/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 130/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:06:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΩΟΟΚΖΑ-Α8Ε

Αρίθμ. 129/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 129/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:05:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΣΜΟΚΖΑ-ΩΑΡ

Αρίθμ. 128/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 128/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:04:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ3ΧΟΚΖΑ-ΓΜΠ

Σελίδες