Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 19 λεπτά

Αρίθμ. 46/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 27/07/2022 - 18:56
Θέμα: Αρίθμ. 46/2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 27/07/2022 10:26:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9658ΟΚΖΑ-Μ39

Αρίθμ. 113/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 113/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:23:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΖΩΜΟΚΖΑ-ΧΔΡ

Αρίθμ. 112/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 112/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:22:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β26ΟΚΖΑ-56Ε

Αρίθμ. 111/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 111/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:21:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5ΙΟΚΖΑ-Κ6Ψ

Αρίθμ. 110/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 110/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:20:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨ0ΟΚΖΑ-ΥΥΙ

Αρίθμ. 109/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 109/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:16:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞ1ΜΟΚΖΑ-1Θ8

Αρίθμ. 108/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 108/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:14:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΣ9ΟΚΖΑ-Ε0Χ

Αρίθμ. 107/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 107/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:13:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ77ΟΚΖΑ-65Η

Αρίθμ. 106/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 106/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 22/07/2022 17:11:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ6ΓΟΚΖΑ-ΠΜΙ

Αρίθμ. 47/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 47/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/07/2022 16:11:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΣΚΟΚΖΑ-3ΥΟ

Αρίθμ. 45/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 22/07/2022 - 18:45
Θέμα: Αρίθμ. 45/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/07/2022 16:10:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ63ΟΚΖΑ-17Β

Αρίθμ. 105/2022 Απόφαση Προέδρου για ορισμό ενεργειακού υπευθύνου

Τρί, 12/07/2022 - 18:36
Θέμα: Αρίθμ. 105/2022 Απόφαση Προέδρου για ορισμό ενεργειακού υπευθύνου
Ημ/νια: 12/07/2022 08:34:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω242ΟΚΖΑ-Λ6Σ

Αρίθμ. 104/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αρίθμ. 104/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 05/07/2022 12:28:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΠΗΟΚΖΑ-1ΞΔ

Αρίθμ. 103/2022 Απόφαση Πρόεδρου

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αρίθμ. 103/2022 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 05/07/2022 12:25:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Φ2ΟΚΖΑ-Ε40

Αριθμ. 22/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αριθμ. 22/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/07/2022 12:09:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕΥΟΚΖΑ-ΡΡ4

Αρίθμ. 21/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αρίθμ. 21/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/07/2022 12:07:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ2ΚΟΚΖΑ-1ΕΓ

Αριθμ. 20/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αριθμ. 20/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/07/2022 12:05:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙΡΟΚΖΑ-ΙΑ1

Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 05/07/2022 - 18:32
Θέμα: Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/07/2022 12:04:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΠΜΟΚΖΑ-5ΡΖ

Αρίθμ. 102/2022 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 21/06/2022 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 102/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 21/06/2022 09:07:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΕΦΟΚΖΑ-Θ5Φ

Αρίθμ. 101/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 101/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/06/2022 13:41:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Α0ΟΚΖΑ-5ΒΥ

Σελίδες