Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 38 λεπτά

Απευθείας Ανάθεση

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 23/07/2021 11:30:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 695ΚΟΚΖΑ-7Η8

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/07/2021 11:28:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΑΞΟΚΖΑ-509

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/07/2021 11:26:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ68ΟΚΖΑ-ΣΥΒ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:35:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ94ΟΚΖΑ-46Σ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:34:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι3ΓΟΚΖΑ-ΠΝ3

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:32:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΘΙΟΚΖΑ-0Ε7

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:30:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΥ5ΟΚΖΑ-538

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:29:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧΜΟΚΖΑ-98Ε

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:27:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΘΑΟΚΖΑ-ΜΗ9

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:25:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΩΟΚΖΑ-ΒΙ3

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:23:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΑΟΚΖΑ-ΟΡΙ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:21:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΧ2ΟΚΖΑ-7Ο7

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:19:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΘΟΚΖΑ-ΜΤΟ

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:58:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΚΟΚΖΑ-Ξ6Ι

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:57:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒ6ΟΚΖΑ-7Μ4

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:55:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ0ΠΟΚΖΑ-ΡΦ9

Απευθείας Ανάθεση

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 21/07/2021 11:51:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ590ΟΚΖΑ-Ξ6Ν

Ανάληψη υποχρέωσης

Τετ, 21/07/2021 - 14:02
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης
Ημ/νια: 21/07/2021 11:49:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΣ4ΟΚΖΑ-ΚΕΛ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27
Ημ/νια: 16/07/2021 10:35:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛ9ΟΚΖΑ-Η1Ο

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2
Ημ/νια: 16/07/2021 09:43:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΚΖΑ-ΜΑΝ

Σελίδες