Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 15 λεπτά

Αρίθμ. 85/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 85/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:14:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΟΡΟΚΖΑ-1ΝΣ

Αρίθμ. 83/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 83/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:13:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΨΙΟΚΖΑ-5ΤΘ

Αρίθμ. 84/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 84/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΥΞΟΚΖΑ-Ι24

Αρίθμ. 12/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 12/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:04:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ1ΘΟΚΖΑ-ΥΚΚ

Αρίθμ. 11/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 11/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:03:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛ5ΟΚΖΑ-44Π

Αρίθμ. 10/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 10/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:01:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7ΝΟΚΖΑ-ΤΡΝ

Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:30:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4ΙΟΚΖΑ-ΦΤΙ

Αρίθμ. 26/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 26/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:27:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣΚΟΚΖΑ-Λ9Ε

Αρίθμ. 25/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 25/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:25:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΚΝΟΚΖΑ-ΥΣ6

Αρίθμ. 24/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 24/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:24:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΨ3ΟΚΖΑ-4ΣΝ

Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 11/05/2022 10:23:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ19ΟΚΖΑ-ΛΩ7

Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:21:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 627ΩΟΚΖΑ-4ΒΣ

Αρίθμ. 20/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 20/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:11:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ0ΨΟΚΖΑ-ΒΧΙ

Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 19/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:10:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΩ0ΟΚΖΑ-2ΦΠ

Αρίθμ. 18/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 18/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:08:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β80ΟΚΖΑ-7Τ7

Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:07:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΤΟΚΖΑ-ΝΣΝ

Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση ΔΣ

Τρί, 19/04/2022 - 17:27
Θέμα: Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2022 14:05:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Γ5ΟΚΖΑ-ΨΡΠ

Αριθμ. 82/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αριθμ. 82/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 13:23:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙΜΟΚΖΑ-ΠΚ1

Αρίθμ. 81/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 81/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 12:26:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ07ΟΚΖΑ-ΛΜΡ

Αρίθμ. 80/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 15/04/2022 - 17:23
Θέμα: Αρίθμ. 80/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2022 11:54:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΖΟΚΖΑ-9ΚΗ

Σελίδες