Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 4 λεπτά

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ. Σ.Ε.

Τρί, 20/02/2024 - 16:39
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ. Σ.Ε.
Ημ/νια: 20/02/2024 13:44:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο1ΝΟΚΖΑ-6ΙΠ

Αρίθμ. 75/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/02/2024 - 16:39
Θέμα: Αρίθμ. 75/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/02/2024 12:56:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΧ5ΟΚΖΑ-Ε6Ε

Αρίθμ. 74/2024 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 20/02/2024 - 16:39
Θέμα: Αρίθμ. 74/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/02/2024 11:16:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΠΒΟΚΖΑ-2Δ0

Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου

Τρί, 20/02/2024 - 16:39
Θέμα: Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Εποπτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 20/02/2024 11:12:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΛΟΟΚΖΑ-Γ10

Αριθμ. 17/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 20/02/2024 - 16:39
Θέμα: Αριθμ. 17/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 20/02/2024 11:09:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΛΟΟΚΖΑ-Ζ0Ε

Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Τετ, 14/02/2024 - 15:58
Θέμα: Αρίθμ. 2/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ημ/νια: 14/02/2024 12:08:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΦΦΟΚΖΑ-Α94

Αρίθμ. 1/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Τετ, 14/02/2024 - 15:58
Θέμα: Αρίθμ. 1/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ημ/νια: 14/02/2024 12:07:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΕΟΚΖΑ-ΜΡΞ

Αρίθμ. 3/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Τετ, 14/02/2024 - 15:58
Θέμα: Αρίθμ. 3/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ημ/νια: 14/02/2024 12:04:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΓΗΟΚΖΑ-5ΘΖ

Αρίθμ. 4/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Τετ, 14/02/2024 - 15:58
Θέμα: Αρίθμ. 4/2024 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης
Ημ/νια: 14/02/2024 12:03:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΡΞΟΚΖΑ-Ω20

Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 13/02/2024 - 15:54
Θέμα: Αρίθμ. 16/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 13/02/2024 11:22:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 966ΟΟΚΖΑ-Ξ1Α

Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 13/02/2024 - 15:54
Θέμα: Αρίθμ. 6/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 13/02/2024 11:21:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΩ6ΟΚΖΑ-ΙΜ5

Αρίθμ. 73/2024 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 09/02/2024 - 15:38
Θέμα: Αρίθμ. 73/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/02/2024 10:27:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΣΤΟΚΖΑ-Α3Δ

Αρίθμ. 72/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 72/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:15:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Ε7ΟΚΖΑ-ΞΝΔ

Αρίθμ. 71/2024 Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 71/2024 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:14:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΩΟΚΖΑ-ΗΝΑ

Αρίθμ. 70/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 70/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:14:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ43ΩΟΚΖΑ-Ψ5Γ

Αρίθμ. 69/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 69/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:13:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 931ΕΟΚΖΑ-1ΓΩ

Αρίθμ. 68/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 68/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:11:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 677ΨΟΚΖΑ-Ξ26

Αρίθμ. 67/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 67/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:11:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΒΦΟΚΖΑ-ΜΑ4

Αρίθμ. 66/2024 Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 66/2024 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:06:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΒΟΚΖΑ-8ΧΖ

Αρίθμ. 65/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 01/02/2024 - 15:24
Θέμα: Αρίθμ. 65/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/02/2024 11:04:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΤΧΟΚΖΑ-ΞΥΛ

Σελίδες