Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 43 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 17/2021

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 17/2021
Ημ/νια: 16/06/2021 10:32:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ88ΟΚΖΑ-2ΥΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 16/2021

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 16/2021
Ημ/νια: 16/06/2021 10:31:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 655ΝΟΚΖΑ-51Α

Απόφαση 15/2021 ΕΕ

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: Απόφαση 15/2021 ΕΕ
Ημ/νια: 16/06/2021 10:25:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΓΘΟΚΖΑ-ΔΝΧ

Απόφαση 1/2021

Τρί, 01/06/2021 - 13:29
Θέμα: Απόφαση 1/2021
Ημ/νια: 31/05/2021 14:42:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ54ΟΚΖΑ-Ξ04

Απόφαση 15

Τρί, 01/06/2021 - 13:29
Θέμα: Απόφαση 15
Ημ/νια: 31/05/2021 14:39:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΚΜΟΚΖΑ-Ω6Ρ

ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Δευ, 24/05/2021 - 13:23
Θέμα: ΑΡΙΘΜ. 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 24/05/2021 11:51:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑ2ΟΚΖΑ-ΕΝ2

ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Δευ, 24/05/2021 - 13:23
Θέμα: ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 24/05/2021 11:26:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΖΣΟΚΖΑ-Ε2Ι

ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Δευ, 24/05/2021 - 13:23
Θέμα: ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 24/05/2021 10:53:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ47ΟΚΖΑ-ΦΨΦ

ΑΡΙΘΜ 11/2021 ΕΕ

Δευ, 24/05/2021 - 13:23
Θέμα: ΑΡΙΘΜ 11/2021 ΕΕ
Ημ/νια: 24/05/2021 10:14:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΕΤΟΚΖΑ-2ΟΜ

ΑΡΙΘΜ 10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Δευ, 24/05/2021 - 13:23
Θέμα: ΑΡΙΘΜ 10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 24/05/2021 10:07:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΩΟΚΖΑ-Ρ77

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 29_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 29_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:53:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΡΟΚΖΑ-Ζ7Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 28_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 28_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:51:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΚΩΟΚΖΑ-7ΟΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 27_2021

Παρ, 14/05/2021 - 13:17
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ 27_2021
Ημ/νια: 14/05/2021 10:50:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΦΟΚΖΑ-1Μ8

ΑΡ 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ

Τετ, 12/05/2021 - 13:14
Θέμα: ΑΡ 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ
Ημ/νια: 12/05/2021 09:23:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΔ9ΟΚΖΑ-ΙΣ8

Απόφαση ΕΕ 9/2021

Τετ, 28/04/2021 - 13:05
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 9/2021
Ημ/νια: 28/04/2021 10:50:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΚΟΚΖΑ-48Ε

Απόφαση Προέδρου 14

Πέμ, 22/04/2021 - 13:01
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 14
Ημ/νια: 22/04/2021 12:27:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Η6ΟΚΖΑ-3ΦΡ

Απόφαση 25 ΔΣ

Πέμ, 22/04/2021 - 13:01
Θέμα: Απόφαση 25 ΔΣ
Ημ/νια: 22/04/2021 12:25:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤ7ΟΚΖΑ-ΟΒ7

23/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 23/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 21/04/2021 12:15:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ4ΚΟΚΖΑ-Η0Ζ

26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:43:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΞΔΟΚΖΑ-ΡΚ1

25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Τετ, 21/04/2021 - 13:01
Θέμα: 25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 13:39:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΠΘΟΚΖΑ-ΕΙ1

Σελίδες