Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 8 λεπτά

Απόφαση 21/2021

Παρ, 17/09/2021 - 14:44
Θέμα: Απόφαση 21/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 16:00:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω357ΟΚΖΑ-Μ23

Απόφαση 20/2021

Πέμ, 16/09/2021 - 14:44
Θέμα: Απόφαση 20/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 10:50:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΩΟΚΖΑ-1ΑΞ

Απόφαση 19/2021

Πέμ, 16/09/2021 - 14:44
Θέμα: Απόφαση 19/2021
Ημ/νια: 16/09/2021 09:09:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΡΜΟΚΖΑ-ΗΦΛ

Απόφαση 18/2021

Τετ, 15/09/2021 - 14:42
Θέμα: Απόφαση 18/2021
Ημ/νια: 15/09/2021 10:40:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ9ΔΟΚΖΑ-ΖΟΒ

Απόφαση 17/2021

Τρί, 14/09/2021 - 14:42
Θέμα: Απόφαση 17/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 12:48:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ76ΟΚΖΑ-Β59

Απόφαση 46/2021

Τρί, 14/09/2021 - 14:42
Θέμα: Απόφαση 46/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 12:24:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΞΘΟΚΖΑ-Ο0Ε

Απόφαση ΕΕ 27/2021

Τρί, 14/09/2021 - 14:42
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 27/2021
Ημ/νια: 14/09/2021 12:05:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛΠΟΚΖΑ-7Ρ1

Ανάθεση υπηρεσίας 16/2021

Παρ, 10/09/2021 - 14:37
Θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας 16/2021
Ημ/νια: 10/09/2021 09:16:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β9ΝΟΚΖΑ-ΨΝΙ

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας κάδων για τους πυρόπληκτους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας

Πέμ, 09/09/2021 - 14:34
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας κάδων για τους πυρόπληκτους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας
Ημ/νια: 09/09/2021 09:28:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6158ΟΚΖΑ-2ΝΩ

Ανάληψη υποχρέωσης αρ. 45/2021

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Ανάληψη υποχρέωσης αρ. 45/2021
Ημ/νια: 07/09/2021 13:34:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΥΒΟΚΖΑ-4ΕΜ

Απόφαση ΕΕ 26/2021

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 26/2021
Ημ/νια: 07/09/2021 12:40:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Θ8ΟΚΖΑ-ΞΒΜ

Απόφαση ΕΕ 25/2021

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 25/2021
Ημ/νια: 07/09/2021 12:39:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ87ΟΚΖΑ-ΤΘ5

Απόφαση Προέδρου

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/09/2021 12:25:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΑ8ΟΚΖΑ-5Υ5

Απόφαση προέδρου 44

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση προέδρου 44
Ημ/νια: 07/09/2021 11:24:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΩΟΟΚΖΑ-94Λ

Απόφαση Προέδρου 43

Τρί, 07/09/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 43
Ημ/νια: 07/09/2021 11:22:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΠΒΟΚΖΑ-ΦΑΞ

Απόφαση ΔΣ 42/2021

Τρί, 31/08/2021 - 14:26
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 42/2021
Ημ/νια: 31/08/2021 10:11:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘ6ΟΚΖΑ-06Ο

Απόφαση ΔΣ 41/2021

Τρί, 31/08/2021 - 14:26
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 41/2021
Ημ/νια: 31/08/2021 10:10:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Υ3ΟΚΖΑ-Ψ23

Απόφαση ΔΣ 40/2021

Τρί, 31/08/2021 - 14:26
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 40/2021
Ημ/νια: 31/08/2021 10:06:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ1ΡΟΚΖΑ-72Ψ

Απόφαση ΔΣ 39/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 39/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:58:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ0ΒΟΚΖΑ-0ΦΤ

Απόφαση ΔΣ 38/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 38/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:57:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΘ9ΟΚΖΑ-ΞΥΧ

Σελίδες