Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 53 λεπτά

Απόφαση ΔΣ 37/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 37/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:54:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΖΖΟΚΖΑ-ΑΣ0

Απόφαση ΔΣ 35/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 35/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:49:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΦ5ΟΚΖΑ-979

Απόφαση ΔΣ 34/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 34/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:48:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΡΜΟΚΖΑ-5ΓΩ

Απόφαση ΔΣ 33/2021

Πέμ, 26/08/2021 - 14:24
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 33/2021
Ημ/νια: 26/08/2021 13:46:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ77ΟΚΖΑ-ΞΟΧ

Απόφαση ΔΣ 36

Δευ, 16/08/2021 - 14:17
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 36
Ημ/νια: 16/08/2021 12:16:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ7ΨΟΚΖΑ-24Τ

Απόφαση Προέδρου 13/2021

Τρί, 03/08/2021 - 14:10
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 13/2021
Ημ/νια: 03/08/2021 10:36:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚΜΟΚΖΑ-ΒΕ5

Απόφαση Προέδρου 12/2021

Τρί, 03/08/2021 - 14:10
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 12/2021
Ημ/νια: 03/08/2021 10:34:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΝΚΟΚΖΑ-3ΑΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 11/2021

Δευ, 02/08/2021 - 14:10
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 11/2021
Ημ/νια: 02/08/2021 12:35:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΜ4ΟΚΖΑ-Φ3Η

Απόφαση Προέδρου 10/2-8-2021

Δευ, 02/08/2021 - 14:10
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 10/2-8-2021
Ημ/νια: 02/08/2021 12:27:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΖΜΟΚΖΑ-1ΡΔ

Απόφαση Προέδρου 9/2021

Δευ, 02/08/2021 - 14:10
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 9/2021
Ημ/νια: 02/08/2021 11:07:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΜ6ΟΚΖΑ-2Φ9

Απόφαση Προέδρου 8/2021

Δευ, 02/08/2021 - 14:10
Θέμα: Απόφαση Προέδρου 8/2021
Ημ/νια: 02/08/2021 11:05:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΣΕΟΚΖΑ-660

Απευθείας Ανάθεση

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Απευθείας Ανάθεση
Ημ/νια: 23/07/2021 11:30:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 695ΚΟΚΖΑ-7Η8

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/07/2021 11:28:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΑΞΟΚΖΑ-509

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 23/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 23/07/2021 11:26:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ68ΟΚΖΑ-ΣΥΒ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:35:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ94ΟΚΖΑ-46Σ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:34:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι3ΓΟΚΖΑ-ΠΝ3

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:32:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΘΙΟΚΖΑ-0Ε7

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:30:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΥ5ΟΚΖΑ-538

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:29:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧΜΟΚΖΑ-98Ε

Ανάληψη Υποχρέωσης

Πέμ, 22/07/2021 - 14:03
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/07/2021 10:27:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΘΑΟΚΖΑ-ΜΗ9

Σελίδες