Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 55 λεπτά

Αριθμ. 52/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 52/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 15/12/2021 09:29:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ7ΖΟΚΖΑ-0ΩΜ

Αριθμ. 54/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 54/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 15:25:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΟΛΟΚΖΑ-Κ7Ο

Αριθμ. 53/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 15/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 53/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 14:59:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΠΖΟΚΖΑ-05Ν

Αριθμ. 51/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 51/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 13:52:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ6ΤΟΚΖΑ-ΕΦΥ

Αριθμ. 50/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 50/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:49:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΤΟΚΖΑ-Ν3Ν

Αρίθμ. 49/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αρίθμ. 49/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:23:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗΑΟΚΖΑ-20Κ

Αριθμ. 48/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 48/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:21:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ80ΧΟΚΖΑ-ΗΤΛ

Αριθμ. 47/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 47/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:19:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΜΟΚΖΑ-ΜΟΘ

Αριθμ. 46/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 14/12/2021 - 14:49
Θέμα: Αριθμ. 46/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 14/12/2021 12:16:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΚΟΚΖΑ-ΩΚΛ

Αριθμ. 45/2021 Απόφαση ανάθεσης

Τετ, 08/12/2021 - 14:44
Θέμα: Αριθμ. 45/2021 Απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 08/12/2021 13:38:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ88ΟΚΖΑ-ΡΜΦ

Αρίθμ. 44/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 07/12/2021 - 14:44
Θέμα: Αρίθμ. 44/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 06/12/2021 15:11:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ47ΟΚΖΑ-Τ9Ψ

Αρίθμ. 43/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 03/12/2021 - 14:42
Θέμα: Αρίθμ. 43/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/12/2021 12:23:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 977ΦΟΚΖΑ-ΖΒΥ

Αριθμ. 42/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 03/12/2021 - 14:42
Θέμα: Αριθμ. 42/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/12/2021 12:02:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛΗΟΚΖΑ-ΟΙΞ

Αριθμ. 41/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 03/12/2021 - 14:42
Θέμα: Αριθμ. 41/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/12/2021 12:00:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΔΟΚΖΑ-Β3Ν

Αρίθμ. 40/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 03/12/2021 - 14:42
Θέμα: Αρίθμ. 40/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/12/2021 10:47:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΣΟΚΖΑ-8ΗΑ

Αρίθμ. 39/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 03/12/2021 - 14:42
Θέμα: Αρίθμ. 39/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/12/2021 10:45:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΒΟΚΖΑ-12Β

Αρίθμ. 61/2021 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 02/12/2021 - 14:41
Θέμα: Αρίθμ. 61/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 02/12/2021 12:03:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΑΧΟΚΖΑ-Υ9Ε

Αριθμ. 38/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Πέμ, 02/12/2021 - 14:41
Θέμα: Αριθμ. 38/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 02/12/2021 10:00:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΞΝΟΚΖΑ-Κ27

Αριθμ. 69/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Πέμ, 02/12/2021 - 14:41
Θέμα: Αριθμ. 69/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 01/12/2021 15:09:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΑΟΚΖΑ-Ν4Γ

Αριθμ. 67/2021 Απόφαση ΔΣ

Πέμ, 02/12/2021 - 14:41
Θέμα: Αριθμ. 67/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 01/12/2021 15:04:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4ΤΟΚΖΑ-Σ2Η

Σελίδες