Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 24 λεπτά

Αρίθμ. 17/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 17/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:27:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Λ2ΟΚΖΑ-8Η9

Αρίθμ. 16/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 16/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:22:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ2ΚΟΚΖΑ-ΠΘΟ

Αρίθμ. 15/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 15/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:22:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΟ5ΟΚΖΑ-0Χ7

Αρίθμ. 14/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 14/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:21:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 685ΧΟΚΖΑ-ΥΥΠ

Αρίθμ. 13/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 13/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:20:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΒ6ΟΚΖΑ-ΓΞΠ

Αρίθμ. 12/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 22/02/2023 - 22:22
Θέμα: Αρίθμ. 12/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/02/2023 10:17:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΕΑΟΚΖΑ-Ν5Π

Αρίθμ. 88/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/02/2023 - 22:17
Θέμα: Αρίθμ. 88/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/02/2023 10:37:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛ0ΟΚΖΑ-29Σ

Αρίθμ. 87/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/02/2023 - 22:17
Θέμα: Αρίθμ. 87/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/02/2023 10:36:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΨΠΟΚΖΑ-ΘΗΔ

Αρίθμ. 86/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/02/2023 - 22:17
Θέμα: Αρίθμ. 86/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/02/2023 10:33:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΚΟΚΖΑ-ΨΣ6

Αρίθμ. 85/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/02/2023 - 22:17
Θέμα: Αρίθμ. 85/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/02/2023 10:32:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΜΟΚΖΑ-ΔΨΔ

Αρίθμ. 84/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 14/02/2023 - 22:16
Θέμα: Αρίθμ. 84/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/02/2023 13:25:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΖΤΟΚΖΑ-ΧΔΩ

Αρίθμ. 5/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 14/02/2023 - 22:16
Θέμα: Αρίθμ. 5/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 14/02/2023 13:12:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΝΠΟΚΖΑ-8ΜΖ

Αρίθμ. 83/2023 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 10/02/2023 - 22:08
Θέμα: Αρίθμ. 83/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/02/2023 13:39:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΖΑΟΚΖΑ-Θ2Γ

Αρίθμ. 11/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/02/2023 - 22:08
Θέμα: Αρίθμ. 11/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/02/2023 09:24:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ0ΔΟΚΖΑ-Φ13

Αρίθμ. 82/2023 Απόφαση Πρόεδρου

Τρί, 31/01/2023 - 22:00
Θέμα: Αρίθμ. 82/2023 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 31/01/2023 08:39:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΦΜΟΚΖΑ-ΨΑ5

Αρίθμ. 81/2023 Απόφαση Πρόεδρου

Τρί, 31/01/2023 - 22:00
Θέμα: Αρίθμ. 81/2023 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 31/01/2023 08:33:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛΝΟΚΖΑ-ΒΚΤ

Αρίθμ. 80/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 80/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:20:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦΩΟΚΖΑ-621

Αρίθμ. 79/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 79/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:19:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΝ4ΟΚΖΑ-0ΛΤ

Αρίθμ. 78/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 78/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:17:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΙΟΚΖΑ-0Ο3

Αρίθμ. 77/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 24/01/2023 - 21:51
Θέμα: Αρίθμ. 77/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 24/01/2023 10:17:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΙΟΚΖΑ-Π03

Σελίδες