Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 57 λεπτά

Αριθμ. 134/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 10/11/2022 - 19:56
Θέμα: Αριθμ. 134/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/11/2022 20:52:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘ4ΟΚΖΑ-ΛΤΘ

Αρίθμ. 133/2022

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 133/2022
Ημ/νια: 08/11/2022 20:08:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε73ΟΟΚΖΑ-ΙΨΡ

Αρίθμ. 132/2022 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 132/2022 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:07:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ9ΙΟΚΖΑ-Π39

Αρίθμ. 131/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 131/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:05:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 664ΟΟΚΖΑ-ΞΞΓ

Αρίθμ. 130/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 130/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:04:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΧ9ΟΚΖΑ-ΕΕ3

Αρίθμ. 129/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 129/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:03:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ0ΧΟΚΖΑ-6ΔΓ

Αρίθμ. 128/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 128/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:02:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ5Ι6ΟΚΖΑ-ΛΕΓ

Αρίθμ. 127/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 127/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:00:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ58ΟΚΖΑ-Ξ1Λ

Αρίθμ. 126/2022 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 126/2022 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 19:59:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α91ΟΚΖΑ-ΕΒΠ

Αριθμ. 56/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τρί, 08/11/2022 - 19:50
Θέμα: Αριθμ. 56/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 08/11/2022 19:08:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ5ΣΟΚΖΑ-ΥΤΘ

Αριθμ. 125/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αριθμ. 125/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/10/2022 10:15:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΛΟΚΖΑ-ΡΓ3

Αριθμ. 124/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αριθμ. 124/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/10/2022 10:11:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ869ΟΚΖΑ-Φ3Ρ

Αρίθμ. 35/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αρίθμ. 35/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:12:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4ΦΟΚΖΑ-Θ8Ε

Αρίθμ. 34/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αρίθμ. 34/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:11:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒ2ΟΚΖΑ-907

Αριθμ. 33/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αριθμ. 33/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:10:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΩΘΟΚΖΑ-712

Αριθμ. 32/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αριθμ. 32/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:09:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΑΙΟΚΖΑ-ΣΔ0

Αριθμ. 31/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αριθμ. 31/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:08:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙΑΟΚΖΑ-ΡΟ5

Αρίθμ. 30/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 12/10/2022 - 20:13
Θέμα: Αρίθμ. 30/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 12/10/2022 09:07:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΚΙΟΚΖΑ-Κ9Ψ

Αρίθμ. 50/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τρί, 04/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αρίθμ. 50/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 04/10/2022 10:20:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΙΨΟΚΖΑ-Ω09

Αρίθμ. 53/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 03/10/2022 - 20:07
Θέμα: Αρίθμ. 53/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 03/10/2022 10:14:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΟΟΚΖΑ-8ΚΕ

Σελίδες