Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 34 λεπτά

Απόφαση ΔΣ 24/2021

Παρ, 16/04/2021 - 12:58
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 24/2021
Ημ/νια: 16/04/2021 12:25:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΖΟΚΖΑ-6ΔΡ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 10

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 10
Ημ/νια: 13/04/2021 12:33:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΓΖΟΚΖΑ-1ΨΚ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1
Ημ/νια: 13/04/2021 12:29:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΝΓΟΚΖΑ-03Γ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 7

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 7
Ημ/νια: 13/04/2021 12:23:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 677ΚΟΚΖΑ-4ΚΜ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 6

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 6
Ημ/νια: 13/04/2021 12:19:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΓΘΟΚΖΑ-Ε3Β

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 11

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 11
Ημ/νια: 13/04/2021 12:12:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β2ΝΟΚΖΑ-7ΘΥ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 13

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 13
Ημ/νια: 13/04/2021 12:04:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΡΧΟΚΖΑ-ΨΑΥ

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 12

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 12
Ημ/νια: 13/04/2021 11:28:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 692ΟΟΚΖΑ-Ν10

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 9

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 9
Ημ/νια: 13/04/2021 11:24:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΑΟΚΖΑ-ΑΕ9

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 8

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 8
Ημ/νια: 13/04/2021 11:23:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΔΟΚΖΑ-9Μ8

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 5

Τρί, 13/04/2021 - 12:56
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 5
Ημ/νια: 13/04/2021 11:18:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΝΟΚΖΑ-ΧΘΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 22/2021

Σάβ, 03/04/2021 - 12:46
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 22/2021
Ημ/νια: 02/04/2021 18:27:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΡΠΟΚΖΑ-Θ1Τ

Αποφαση ΔΣ 21/2021

Παρ, 02/04/2021 - 12:46
Θέμα: Αποφαση ΔΣ 21/2021
Ημ/νια: 02/04/2021 11:25:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΜΙΟΚΖΑ-4ΧΒ

Απόφαση 19/2021 ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ

Πέμ, 01/04/2021 - 12:44
Θέμα: Απόφαση 19/2021 ΔΣ ΠΕΔ ΣΕ
Ημ/νια: 31/03/2021 13:05:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48ΧΟΚΖΑ-03Ι

Απόφαση 17 ΔΣ 19-3-21

Τετ, 24/03/2021 - 11:37
Θέμα: Απόφαση 17 ΔΣ 19-3-21
Ημ/νια: 23/03/2021 11:49:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω27ΛΟΚΖΑ-ΝΓΨ

Απόφαση 20 ΔΣ 19-3-21

Τρί, 23/03/2021 - 11:36
Θέμα: Απόφαση 20 ΔΣ 19-3-21
Ημ/νια: 23/03/2021 10:34:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΑΜΟΚΖΑ-Η4Σ

Απόφαση 18 ΔΣ 19-3-21

Τρί, 23/03/2021 - 11:36
Θέμα: Απόφαση 18 ΔΣ 19-3-21
Ημ/νια: 23/03/2021 10:32:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΥΜΟΚΖΑ-ΖΩΦ

Απόφαση 16 ΔΣ 19-3-21

Τρί, 23/03/2021 - 11:36
Θέμα: Απόφαση 16 ΔΣ 19-3-21
Ημ/νια: 23/03/2021 10:29:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΟ2ΟΚΖΑ-Φ4Σ

Απόφαση 15 ΔΣ 19-3-21

Τρί, 23/03/2021 - 11:36
Θέμα: Απόφαση 15 ΔΣ 19-3-21
Ημ/νια: 23/03/2021 10:27:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΛ8ΟΚΖΑ-ΑΤΤ

Απόφαση 7 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/03/2021 - 11:24
Θέμα: Απόφαση 7 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/03/2021 09:47:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟ6ΟΚΖΑ-Ι9Ν

Σελίδες