Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 58 λεπτά

Αρίθμ. 127/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 127/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:03:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ω8ΟΚΖΑ-652

Αρίθμ. 126/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 126/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΚΟΚΖΑ-ΥΟΝ

Αρίθμ. 125/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 125/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 10:00:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΗΟΚΖΑ-ΧΡ3

Αρίθμ. 124/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 124/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 09:59:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Υ6ΟΚΖΑ-ΥΕ0

Αρίθμ. 123/2023 Απόφαση Προέδρου

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 123/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/07/2023 09:57:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗ7ΟΚΖΑ-ΙΤΔ

Αρίθμ. 44/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 44/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/07/2023 09:48:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΩΟΚΖΑ-Ξ9Π

Αρίθμ. 43/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Τρί, 11/07/2023 - 04:00
Θέμα: Αρίθμ. 43/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/07/2023 09:47:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΥΗΟΚΖΑ-Α99

Αρίθμ. 122/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 06/07/2023 - 03:47
Θέμα: Αρίθμ. 122/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 05/07/2023 09:36:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΩΜΟΚΖΑ-8Μ9

Αρίθμ. 121/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 06/07/2023 - 03:47
Θέμα: Αρίθμ. 121/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 05/07/2023 09:36:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΙΣΟΚΖΑ-ΨΩ8

Αρίθμ. 120/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 120/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:09:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0ΩΟΚΖΑ-ΧΡΠ

Αρίθμ. 119/2023 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 119/2023 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:08:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΜΓΟΚΖΑ-ΤΘΚ

Αρίθμ. 118/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 118/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:07:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΗΡΟΚΖΑ-2ΗΓ

Αρίθμ. 117/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 117/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:07:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ67ΘΟΚΖΑ-97Χ

Αρίθμ. 116/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 116/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:06:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΟΖΟΚΖΑ-ΕΒΠ

Αρίθμ. 115/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 115/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:04:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΒΟΟΚΖΑ-Ψ3Λ

Αρίθμ. 114/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 114/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:03:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΘΟΚΖΑ-ΘΘ1

Αρίθμ. 113/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 113/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:02:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΘΟΚΖΑ-7Σ2

Αρίθμ. 112/2023 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 28/06/2023 - 03:30
Θέμα: Αρίθμ. 112/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 27/06/2023 15:00:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ4ΨΟΚΖΑ-Χ2Σ

Αρίθμ. 22/2023 Απόφαση ΕΕ

Τρί, 27/06/2023 - 03:25
Θέμα: Αρίθμ. 22/2023 Απόφαση ΕΕ
Ημ/νια: 26/06/2023 12:21:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΜ2ΟΚΖΑ-ΥΒΛ

Αρίθμ. 21/2023 Απόφαση ΕΕ

Τρί, 27/06/2023 - 03:25
Θέμα: Αρίθμ. 21/2023 Απόφαση ΕΕ
Ημ/νια: 26/06/2023 12:20:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠ6ΟΚΖΑ-Ε0Ο

Σελίδες