Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 10 λεπτά

Αρίθμ. 47/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 13/07/2024 - 01:44
Θέμα: Αρίθμ. 47/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/07/2024 16:11:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΟΝΟΚΖΑ-ΒΡΥ

Αρίθμ. 46/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 13/07/2024 - 01:44
Θέμα: Αρίθμ. 46/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/07/2024 16:09:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ8ΕΑΟΚΖΑ-2ΛΟ

Αρίθμ. 102/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/07/2024 - 01:37
Θέμα: Αρίθμ. 102/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/07/2024 10:18:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΥΟΚΖΑ-ΕΙΖ

Αρίθμ. 101/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/07/2024 - 01:37
Θέμα: Αρίθμ. 101/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/07/2024 09:32:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΦΟΚΖΑ-ΠΑ0

Αρίθμ. 100/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/07/2024 - 01:37
Θέμα: Αρίθμ. 100/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/07/2024 09:06:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΑΓΟΚΖΑ-Β54

Αρίθμ. 99/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/07/2024 - 01:37
Θέμα: Αρίθμ. 99/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/07/2024 09:04:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΘΥΟΚΖΑ-ΩΧΕ

Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 09/07/2024 - 01:16
Θέμα: Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/07/2024 13:31:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΝΟΚΖΑ-ΗΘΨ

Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 09/07/2024 - 01:16
Θέμα: Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/07/2024 13:30:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΞΛΟΚΖΑ-60Γ

Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 09/07/2024 - 01:16
Θέμα: Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 08/07/2024 13:29:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΚΥΟΚΖΑ-ΦΔΕ

Αρίθμ. 98/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 98/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:35:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε7ΞΩΟΚΖΑ-9ΒΩ

Αρίθμ. 45/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 45/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:20:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79ΧΟΚΖΑ-Ζ5Κ

Αρίθμ. 44/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 44/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:18:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖ3ΟΚΖΑ-Λ2Ζ

Αρίθμ. 43/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 43/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 14/06/2024 17:17:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΕΗΟΚΖΑ-ΩΓΣ

Αρίθμ. 97/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 97/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:20:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΥΕΟΚΖΑ-Υ31

Αρίθμ. 95/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 95/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:19:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9437ΟΚΖΑ-ΙΥ5

Αρίθμ. 96/2024 Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 15/06/2024 - 00:16
Θέμα: Αρίθμ. 96/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2024 13:18:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΕΣΟΚΖΑ-Ι6Ζ

Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 13/06/2024 - 00:09
Θέμα: Αρίθμ. 94/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/06/2024 12:59:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΖΟΚΖΑ-Ι1Ω

Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 93/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:25:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ20ΛΟΚΖΑ-1ΡΗ

Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 92/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2024 13:23:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΜΞΟΚΖΑ-ΛΥΦ

Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 12/06/2024 - 00:06
Θέμα: Αρίθμ. 42/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/06/2024 09:23:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Π9ΟΚΖΑ-5ΤΒ

Σελίδες