Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 50 λεπτά

Αρίθμ. 81/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 10/04/2024 - 20:32
Θέμα: Αρίθμ. 81/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/04/2024 12:08:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΚΟΚΖΑ-Θ5Ο

Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 24/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:56:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΥΦΟΚΖΑ-ΟΘΩ

Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 23/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:55:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑ4ΟΚΖΑ-Κ6Ε

Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Δευ, 08/04/2024 - 20:25
Θέμα: Αρίθμ. 22/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 08/04/2024 11:55:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 695ΗΟΚΖΑ-ΟΣΡ

Αρίθμ. 80/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 03/04/2024 - 20:13
Θέμα: Αρίθμ. 80/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 03/04/2024 11:54:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66ΧΟΚΖΑ-ΙΚΒ

Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 13/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:32:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΞΝΟΚΖΑ-ΦΤ0

Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 12/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:29:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ57ΟΚΖΑ-Λ0Ζ

Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 11/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:26:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΟ5ΟΚΖΑ-2ΘΒ

Αρίθμ. 14/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 14/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 15:04:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΤΘΟΚΖΑ-ΦΞΣ

Αρίθμ. 10/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρί, 02/04/2024 - 20:10
Θέμα: Αρίθμ. 10/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/04/2024 09:44:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔΓΟΚΖΑ-ΛΝΣ

Αρίθμ. 79/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 79/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 13/03/2024 12:29:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΠΧΟΚΖΑ-4ΕΖ

Αρίθμ. 78/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 78/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 13/03/2024 12:28:15
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙ2ΟΚΖΑ-ΣΧΖ

Αρίθμ. 77/2024 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 77/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 13/03/2024 12:27:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΕΔΟΚΖΑ-ΡΓΝ

Αρίθμ. 9/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 9/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 13/03/2024 11:56:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ988ΟΚΖΑ-8Λ6

Αρίθμ. 8/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 8/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 13/03/2024 11:55:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 637ΜΟΚΖΑ-ΝΧΧ

Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 13/03/2024 - 18:21
Θέμα: Αρίθμ. 7/2024 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 13/03/2024 11:54:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η4ΙΟΚΖΑ-ΔΩΜ

Αρίθμ. 21/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 12/03/2024 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 21/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/03/2024 10:08:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΥΠΟΚΖΑ-31Λ

Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τρί, 12/03/2024 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 20/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/03/2024 10:07:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘ9ΟΚΖΑ-ΥΥΣ

Αρίθμ. 76/2024 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 07/03/2024 - 18:01
Θέμα: Αρίθμ. 76/2024 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/03/2024 10:21:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΟΟΚΖΑ-ΟΥΡ

Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πέμ, 07/03/2024 - 18:01
Θέμα: Αρίθμ. 18/2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 07/03/2024 09:18:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΥΒΟΚΖΑ-6ΔΕ

Σελίδες