Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 10 λεπτά

Απόφαση 4η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 4η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:39:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ70ΟΚΖΑ-8ΔΒ

Απόφαση 3η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 3η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:37:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ16ΚΟΚΖΑ-700

Απόφαση 2η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 2η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:36:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω34ΖΟΚΖΑ-Ω18

Απόφαση 1η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 1η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:33:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΘΟΚΖΑ-1ΙΙ

Απόφαση 30 ΔΣ της 4-3-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 30 ΔΣ της 4-3-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:41:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΧΩΟΚΖΑ-Σ47

Απόφαση 4 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 4 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:39:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΙΟΚΖΑ-2Β3

Απόφαση 3 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 3 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:37:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡ5ΟΚΖΑ-ΛΓΕ

Απόφαση 2 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 2 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:33:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΖ1ΟΚΖΑ-7ΦΞ

Απόφαση 1 ΔΣ της 18 -1 - 2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 1 ΔΣ της 18 -1 - 2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:29:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΗ9ΟΚΖΑ-ΑΡ8

Απόφαση 28 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 28 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:24:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΦΟΚΖΑ-ΑΜΙ

Απόφαση 27 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 27 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:21:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΖ5ΟΚΖΑ-7ΜΝ

Απόφαση 26 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 26 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:18:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ02ΟΚΖΑ-ΩΧΠ

Απόφαση 25 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 25 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:14:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΠΚΟΚΖΑ-6ΙΝ

Απόφαση 24 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 24 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:12:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 658ΨΟΚΖΑ-5ΞΖ

Απόφαση 23 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 23 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:10:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΜΘΟΚΖΑ-ΨΓΛ

Απόφαση 22 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 22 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:08:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΘΟΚΖΑ-ΓΔ9

Απόφαση 21 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 21 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:06:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΡΜΟΚΖΑ-ΦΓΝ

Απόφαση 20 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 20 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:03:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ19ΟΚΖΑ-ΠΗΠ

Απόφαση 19 Δ.Σ.

Πέμ, 28/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 19 Δ.Σ.
Ημ/νια: 27/02/2019 12:01:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΝΓΟΚΖΑ-37Ζ

Απόφαση Δ.Σ. 95

Κυρ, 10/02/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 95
Ημ/νια: 19/10/2018 10:03:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΑΟΟΚΖΑ-2Κ6

Σελίδες