Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 36 λεπτά

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 01/08/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 31/07/2018 13:26:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ2ΨΟΚΖΑ-ΡΤΘ

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )

Τρί, 24/07/2018 - 01:00
Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )
Ημ/νια: 23/07/2018 11:34:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΦΣΟΚΖΑ-ΙΓΛ

Απόφαση ΔΣ 78

Σάβ, 21/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 78
Ημ/νια: 20/07/2018 12:43:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΗΟΚΖΑ-ΝΜΟ

Διαπιστωτική Πράξη

Παρ, 20/07/2018 - 01:00
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη
Ημ/νια: 19/07/2018 13:43:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΜΟΚΖΑ-Ψ3Ν

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τρί, 17/07/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 16/07/2018 13:04:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΜ6ΟΚΖΑ-0ΡΧ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018

Τρί, 17/07/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018
Ημ/νια: 16/07/2018 12:42:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΜ3ΟΚΖΑ-ΦΚΙ

Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
Ημ/νια: 13/07/2018 14:42:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΨΟΚΖΑ-4Ω3

Απόφαση ΔΣ 77

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 77
Ημ/νια: 13/07/2018 14:30:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡ0ΟΚΖΑ-Α6Θ

Απόφαση ΔΣ 76

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 76
Ημ/νια: 13/07/2018 14:28:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51ΤΟΚΖΑ-Λ6Γ

Απόφαση ΔΣ 75

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 75
Ημ/νια: 13/07/2018 14:24:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ44ΟΚΖΑ-ΜΓ1

Αξιολόγηση των παράλληλων προτάσεων για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα σε σχέση με την πρόταση της Π.Ε.Δ./ ΣΕ («πρόταση Επιτροπής Πανούση

Παρ, 13/07/2018 - 01:00
Θέμα: Αξιολόγηση των παράλληλων προτάσεων για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα σε σχέση με την πρόταση της Π.Ε.Δ./ ΣΕ («πρόταση Επιτροπής Πανούση
Ημ/νια: 12/07/2018 14:41:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΥΘΟΚΖΑ-Ρ7Λ

Συζήτηση περί αναγκαιότητας ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) Βοιωτίας».

Τετ, 11/07/2018 - 01:00
Θέμα: Συζήτηση περί αναγκαιότητας ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) Βοιωτίας».
Ημ/νια: 10/07/2018 09:02:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΡ3ΟΚΖΑ-ΠΣ2

Διαπιστώνω και Α π ο φ α σ ί ζ ω

Σάβ, 30/06/2018 - 01:00
Θέμα: Διαπιστώνω και Α π ο φ α σ ί ζ ω
Ημ/νια: 29/06/2018 12:07:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Σ8ΟΚΖΑ-Ρ77

Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 16/06/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/06/2018 12:53:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ72ΟΚΖΑ-Ω26

Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 16/06/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/06/2018 12:49:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ε5ΟΚΖΑ-ΤΦΑ

Έκδοση ψηφίσματος για κάλυψη όλης της Περιφέρειας από τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς».

Σάβ, 16/06/2018 - 01:00
Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για κάλυψη όλης της Περιφέρειας από τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς».
Ημ/νια: 15/06/2018 09:51:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΩΛΟΚΖΑ-ΞΡΠ

Προετοιμασία διοργάνωσης ημερίδας για την παρουσίαση της πρότασης Ομάδας Τεκμηρίωσης για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

Σάβ, 16/06/2018 - 01:00
Θέμα: Προετοιμασία διοργάνωσης ημερίδας για την παρουσίαση της πρότασης Ομάδας Τεκμηρίωσης για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
Ημ/νια: 15/06/2018 09:45:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΡΥΟΚΖΑ-ΛΘΣ

Έγκριση υπαναχώρησης της ΠΕΔ / ΣΕ από την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της οποίας η ΠΕΔ εμπλέκεται στη διαμεσολάβηση για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων από...

Παρ, 15/06/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση υπαναχώρησης της ΠΕΔ / ΣΕ από την Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της οποίας η ΠΕΔ εμπλέκεται στη διαμεσολάβηση για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων από σχολεία της Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που δεν βρεθεί και οριστικοποιηθεί η κατάλληλη και σύννομη διαδικασία υλοποίησής της
Ημ/νια: 14/06/2018 11:55:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 75Ξ6ΟΚΖΑ-ΙΙΦ

Απόφαση ΔΣ 69

Πέμ, 14/06/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 69
Ημ/νια: 13/06/2018 09:06:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΛΕΟΚΖΑ-Η72

Αποφαση Προέδρου

Τρί, 12/06/2018 - 01:00
Θέμα: Αποφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2018 13:48:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΙΒΟΚΖΑ-4ΩΗ

Σελίδες