Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 53 λεπτά

Απόφαση Δ.Σ. 93

Σάβ, 06/10/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 93
Ημ/νια: 05/10/2018 13:28:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ40ΟΚΖΑ-5ΑΩ

Απόφαση Δ.Σ. 92

Τρί, 02/10/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 92
Ημ/νια: 01/10/2018 10:53:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΦΞΟΚΖΑ-Ο7Δ

Απόφαση Δ.Σ. 91

Παρ, 28/09/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 91
Ημ/νια: 27/09/2018 11:43:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ5ΙΟΚΖΑ-Β48

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 01/08/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 31/07/2018 13:26:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ2ΨΟΚΖΑ-ΡΤΘ

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )

Τρί, 24/07/2018 - 01:00
Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )
Ημ/νια: 23/07/2018 11:34:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΦΣΟΚΖΑ-ΙΓΛ

Απόφαση ΔΣ 78

Σάβ, 21/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 78
Ημ/νια: 20/07/2018 12:43:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΗΟΚΖΑ-ΝΜΟ

Διαπιστωτική Πράξη

Παρ, 20/07/2018 - 01:00
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη
Ημ/νια: 19/07/2018 13:43:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΜΟΚΖΑ-Ψ3Ν

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τρί, 17/07/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 16/07/2018 13:04:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΜ6ΟΚΖΑ-0ΡΧ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018

Τρί, 17/07/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018
Ημ/νια: 16/07/2018 12:42:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΜ3ΟΚΖΑ-ΦΚΙ

Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
Ημ/νια: 13/07/2018 14:42:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡΨΟΚΖΑ-4Ω3

Απόφαση ΔΣ 77

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 77
Ημ/νια: 13/07/2018 14:30:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡ0ΟΚΖΑ-Α6Θ

Απόφαση ΔΣ 76

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 76
Ημ/νια: 13/07/2018 14:28:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51ΤΟΚΖΑ-Λ6Γ

Απόφαση ΔΣ 75

Σάβ, 14/07/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 75
Ημ/νια: 13/07/2018 14:24:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ44ΟΚΖΑ-ΜΓ1

Αξιολόγηση των παράλληλων προτάσεων για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα σε σχέση με την πρόταση της Π.Ε.Δ./ ΣΕ («πρόταση Επιτροπής Πανούση

Παρ, 13/07/2018 - 01:00
Θέμα: Αξιολόγηση των παράλληλων προτάσεων για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα σε σχέση με την πρόταση της Π.Ε.Δ./ ΣΕ («πρόταση Επιτροπής Πανούση
Ημ/νια: 12/07/2018 14:41:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΥΘΟΚΖΑ-Ρ7Λ

Συζήτηση περί αναγκαιότητας ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) Βοιωτίας».

Τετ, 11/07/2018 - 01:00
Θέμα: Συζήτηση περί αναγκαιότητας ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) Βοιωτίας».
Ημ/νια: 10/07/2018 09:02:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΡ3ΟΚΖΑ-ΠΣ2

Διαπιστώνω και Α π ο φ α σ ί ζ ω

Σάβ, 30/06/2018 - 01:00
Θέμα: Διαπιστώνω και Α π ο φ α σ ί ζ ω
Ημ/νια: 29/06/2018 12:07:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Σ8ΟΚΖΑ-Ρ77