Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 43 λεπτά

Απόφαση ΔΣ 78

Κυρ, 11/11/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 78
Ημ/νια: 20/07/2018 12:43:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΗΟΚΖΑ-ΝΜΟ

Διαπιστωτική Πράξη

Σάβ, 10/11/2018 - 01:00
Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη
Ημ/νια: 19/07/2018 13:43:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΜΟΚΖΑ-Ψ3Ν

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τετ, 07/11/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 16/07/2018 13:04:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΜ6ΟΚΖΑ-0ΡΧ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018

Τετ, 07/11/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη: Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Σελίδας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και ακύρωση σχετικής απόφασης 39/2018
Ημ/νια: 16/07/2018 12:42:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΜ3ΟΚΖΑ-ΦΚΙ

Απόφαση Δ.Σ. 95

Σάβ, 20/10/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 95
Ημ/νια: 19/10/2018 10:03:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΑΟΟΚΖΑ-2Κ6

Απόφαση Δ.Σ. 93

Σάβ, 06/10/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 93
Ημ/νια: 05/10/2018 13:28:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ40ΟΚΖΑ-5ΑΩ

Απόφαση Δ.Σ. 92

Τρί, 02/10/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 92
Ημ/νια: 01/10/2018 10:53:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΦΞΟΚΖΑ-Ο7Δ

Απόφαση Δ.Σ. 91

Παρ, 28/09/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 91
Ημ/νια: 27/09/2018 11:43:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ5ΙΟΚΖΑ-Β48

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 01/08/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 31/07/2018 13:26:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ2ΨΟΚΖΑ-ΡΤΘ

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )

Τρί, 24/07/2018 - 01:00
Θέμα: Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )
Ημ/νια: 23/07/2018 11:34:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΦΣΟΚΖΑ-ΙΓΛ