Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 53 λεπτά

Απόφαση προέδρου

πριν από 8 ώρες 53 λεπτά
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/03/2018 09:42:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 73ΣΟΟΚΖΑ-71Τ

Απόφαση προέδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 14:05:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖ5ΟΚΖΑ-284

Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 13:58:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΒΟΚΖΑ-ΠΥ3

Απόφαση 60 ΔΣ

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 60 ΔΣ
Ημ/νια: 20/03/2018 13:07:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Λ0ΟΚΖΑ-8ΣΓ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 20/03/2018 12:47:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞ3ΟΚΖΑ-ΛΔΡ

Απόφαση 48 ΔΣ

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 48 ΔΣ
Ημ/νια: 20/03/2018 12:26:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΩΟΚΖΑ-ΞΔ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 9-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 9-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:23:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦΙΟΚΖΑ-6Β7

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 18 – 1 -- 2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 18 – 1 -- 2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:10:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΖΝΟΚΖΑ-0Δ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:04:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 675ΩΟΚΖΑ-ΔΒ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:57:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ81ΟΚΖΑ-ΜΚΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:52:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒΙΟΚΖΑ-ΧΜΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:44:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΧ0ΟΚΖΑ-87Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 9-3-2018

Τετ, 14/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 9-3-2018
Ημ/νια: 13/03/2018 10:16:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΕ8ΟΚΖΑ-2ΥΣ

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Σάβ, 03/03/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 02/03/2018 10:37:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΝΟΚΖΑ-Β7Ο

ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Σάβ, 03/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 02/03/2018 10:32:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΙΨΟΚΖΑ-ΩΤ0

ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Παρ, 02/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 01/03/2018 14:13:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΚΖΑ-ΗΣΙ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18
Ημ/νια: 28/02/2018 12:07:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΞΘΟΚΖΑ-Ρ2Λ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17
Ημ/νια: 28/02/2018 12:03:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΚΟΚΖΑ-ΡΛΛ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16
Ημ/νια: 28/02/2018 11:52:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΕΕΟΚΖΑ-ΑΡΕ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 15

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 15
Ημ/νια: 28/02/2018 11:49:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΓΠΟΚΖΑ-ΣΗΔ

Σελίδες