Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 19 λεπτά

Ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος μη κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με τηλεοπτικό σήμα».

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος μη κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με τηλεοπτικό σήμα».
Ημ/νια: 14/02/2018 12:45:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ1ΛΟΚΖΑ-Ω3Σ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών ».

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών ».
Ημ/νια: 14/02/2018 12:37:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΣΕΟΚΖΑ-2ΔΨ

« Συζήτηση – Προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Συζήτηση – Προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:29:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΑΤΟΚΖΑ-Ω1Ω

« Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:21:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3ΡΟΚΖΑ-ΨΕΗ

« Κατάρτιση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Κατάρτιση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011
Ημ/νια: 14/02/2018 12:16:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΙΟΚΖΑ-ΗΜΥ

« Απολογισμός Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Απολογισμός Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:10:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ρ0ΟΚΖΑ-ΑΘ8

Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρ. ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού

Σάβ, 03/02/2018 - 01:00
Θέμα: Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρ. ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού
Ημ/νια: 02/02/2018 12:34:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΑΑΟΚΖΑ-ΣΛ7

:« Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού

Σάβ, 03/02/2018 - 01:00
Θέμα: :« Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού
Ημ/νια: 02/02/2018 12:27:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ3ΜΟΚΖΑ-ΙΗΕ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 19/01/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 18/01/2018 09:44:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΖΑ-ΕΡΡ

ΠΕΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 13 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018

Παρ, 19/01/2018 - 01:00
Θέμα: ΠΕΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 13 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018
Ημ/νια: 18/01/2018 09:36:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΦΙΟΚΖΑ-8ΛΛ

Γνωμοδότηση για τη μετάταξη του υπαλλήλου της ΠΕΔ ΣΕ, Βασιλείου Παναγιώτη στον Δήμο Χαλκιδέων».

Σάβ, 23/12/2017 - 01:00
Θέμα: Γνωμοδότηση για τη μετάταξη του υπαλλήλου της ΠΕΔ ΣΕ, Βασιλείου Παναγιώτη στον Δήμο Χαλκιδέων».
Ημ/νια: 22/12/2017 11:26:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Η9ΟΚΖΑ-9Ξ9

Απόφαση για το κλείσιμο των Υποθηκοφυλακείων και πρόταση για τη διασφάλιση της άρτιας εξυπηρέτησης των πολιτών όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας».

Πέμ, 21/12/2017 - 01:00
Θέμα: Απόφαση για το κλείσιμο των Υποθηκοφυλακείων και πρόταση για τη διασφάλιση της άρτιας εξυπηρέτησης των πολιτών όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας».
Ημ/νια: 20/12/2017 15:02:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΥΟΚΖΑ-ΒΨΟ

Παραχώρηση χώρου στα γραφεία της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τη στέγαση των δραστηριοτήτων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Δίκτυο Πόλεων – σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων » με το διακριτικό τίτλο « ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ...

Πέμ, 21/12/2017 - 01:00
Θέμα: Παραχώρηση χώρου στα γραφεία της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τη στέγαση των δραστηριοτήτων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Δίκτυο Πόλεων – σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων » με το διακριτικό τίτλο « ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION
Ημ/νια: 20/12/2017 12:53:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΣΗΟΚΖΑ-ΩΔΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 - 2017 - 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-11-2017

Πέμ, 23/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 70 - 2017 - 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-11-2017
Ημ/νια: 22/11/2017 12:56:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ0ΦΟΚΖΑ-ΣΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΟΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σάβ, 11/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΟΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 10/11/2017 11:44:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΩΟΚΖΑ-195

ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 3-11-2017

Παρ, 10/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 3-11-2017
Ημ/νια: 09/11/2017 11:49:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π7ΨΟΚΖΑ-ΗΛ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 7-11-2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 7-11-2017
Ημ/νια: 07/11/2017 13:20:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΦΟΚΖΑ-ΩΒ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 68 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:26:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΧΟΚΖΑ-Σ4Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ 65 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 65 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:24:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ8ΟΚΖΑ-6Ω6

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 63 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:22:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ι65ΟΚΖΑ-ΨΩΝ

Σελίδες