Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 36 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 - 2017 - 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-11-2017

Πέμ, 23/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 70 - 2017 - 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-11-2017
Ημ/νια: 22/11/2017 12:56:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ0ΦΟΚΖΑ-ΣΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΟΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σάβ, 11/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΟΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 10/11/2017 11:44:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΩΟΚΖΑ-195

ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 3-11-2017

Παρ, 10/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 3-11-2017
Ημ/νια: 09/11/2017 11:49:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π7ΨΟΚΖΑ-ΗΛ9

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 7-11-2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 7-11-2017
Ημ/νια: 07/11/2017 13:20:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΗΦΟΚΖΑ-ΩΒ0

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 68 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:26:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΧΟΚΖΑ-Σ4Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ 65 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 65 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:24:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ8ΟΚΖΑ-6Ω6

ΑΠΟΦΑΣΗ 63 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017

Τετ, 08/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 63 - 2017 - 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 3 - 11 - 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:22:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ι65ΟΚΖΑ-ΨΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 -9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - 23-10-2017 Ε.Ε.

Πέμ, 02/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 33 -9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - 23-10-2017 Ε.Ε.
Ημ/νια: 01/11/2017 12:32:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΤΛΟΚΖΑ-ΡΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 56 - 2017 - 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 26 - 9 - 2017 ΔΣ

Πέμ, 02/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 56 - 2017 - 13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 26 - 9 - 2017 ΔΣ
Ημ/νια: 01/11/2017 12:28:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΟΟΚΖΑ-Η6Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ 37 - 2017 - 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 19 - 5 - 2017 Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 37 - 2017 - 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - 19 - 5 - 2017 Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2017 12:24:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΜΙΟΚΖΑ-502

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα ‘Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο...

Τετ, 25/10/2017 - 01:00
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα ‘Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ημ/νια: 24/10/2017 12:10:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΤΤΟΚΖΑ-ΘΔΧ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα ‘Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο...

Τετ, 25/10/2017 - 01:00
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα ‘Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ημ/νια: 24/10/2017 12:08:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΤΚΟΚΖΑ-ΧΦ7

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα τη Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο...

Τετ, 25/10/2017 - 01:00
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα τη Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ημ/νια: 24/10/2017 11:59:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΒΞΟΚΖΑ-ΠΕΠ

Αριθμός Απόφασης 24 / 2017 της 5ης Ε.Ε.

Παρ, 20/10/2017 - 01:00
Θέμα: Αριθμός Απόφασης 24 / 2017 της 5ης Ε.Ε.
Ημ/νια: 19/10/2017 11:51:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΓ1ΟΚΖΑ-1Τ0

Απόφαση 22 επιμόρφωση αιρετών και εργαζομένων των Δήμων

Σάβ, 30/09/2017 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 22 επιμόρφωση αιρετών και εργαζομένων των Δήμων
Ημ/νια: 29/09/2017 12:38:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΙΡΟΚΖΑ-Ι79

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 - 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - 14-9-2017

Τετ, 27/09/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 30 - 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - 14-9-2017
Ημ/νια: 26/09/2017 10:14:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Θ5ΟΚΖΑ-51Ρ

Αποφαση 21

Παρ, 22/09/2017 - 01:00
Θέμα: Αποφαση 21
Ημ/νια: 21/09/2017 12:36:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔΜΟΚΖΑ-ΓΓΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Σάβ, 16/09/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ημ/νια: 15/09/2017 09:31:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΗΟΚΖΑ-Ν19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πέμ, 07/09/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ημ/νια: 06/09/2017 08:43:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 75ΕΝΟΚΖΑ-Σ03

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη Συντήρηση των Κλιματιστικών των γραφείων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Τετ, 06/09/2017 - 01:00
Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη Συντήρηση των Κλιματιστικών των γραφείων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 05/09/2017 19:02:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤ2ΟΚΖΑ-ΒΚΕ