Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 12 λεπτά

«Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής "σύζευξις" με απομακρυσμένη πρόσβαση για τη διασύνδεση της ΠΕΔ με κόμβους και ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΥΠΕΣ».

Τετ, 22/05/2019 - 01:00
Θέμα: «Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής "σύζευξις" με απομακρυσμένη πρόσβαση για τη διασύνδεση της ΠΕΔ με κόμβους και ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΥΠΕΣ».
Ημ/νια: 21/05/2019 13:56:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΣ9ΟΚΖΑ-ΜΒΜ

Απόφαση Προέδρου

Παρ, 17/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/05/2019 09:13:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ39ΟΚΖΑ-83Φ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 11:02:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨ7ΟΚΖΑ-8ΩΕ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 10:56:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΓ6ΟΚΖΑ-246

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 08/05/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 07/05/2019 10:50:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΖΣΟΚΖΑ-8Ψ6

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:20:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠ1ΟΚΖΑ-ΨΟ9

Απόφαση προέδρου

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:17:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΟΟΚΖΑ-0Α4

Απόφαση προέδρου

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/04/2019 13:14:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΘ5ΟΚΖΑ-Ι6Ψ

Απόφαση Ανάληψης

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 23/04/2019 13:06:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΒΟΚΖΑ-Γ5Ω

Απόφαση Ανάληψης

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 23/04/2019 13:01:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞ2ΟΚΖΑ-ΞΨΓ

Απόφαση Δ.Σ. 48

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 48
Ημ/νια: 23/04/2019 10:23:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Π5ΟΚΖΑ-0ΗΦ

Απόφαση Δ.Σ. 47

Τετ, 24/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 47
Ημ/νια: 23/04/2019 10:22:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΗ5ΟΚΖΑ-ΗΙ1

Ψήφισμα για Κωπαΐδα

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ψήφισμα για Κωπαΐδα
Ημ/νια: 19/04/2019 16:03:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΜΟΚΖΑ-3ΝΤ

Ψήφισμα για κινητικότητα

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ψήφισμα για κινητικότητα
Ημ/νια: 19/04/2019 16:00:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΦΝΟΚΖΑ-99Ξ

Απόφαση ΔΣ

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 19/04/2019 15:56:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΞΟΚΖΑ-ΕΨΨ

Απόφαση Δ.Σ. 14

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 14
Ημ/νια: 19/04/2019 12:18:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠΣΟΚΖΑ-7Λ8

Απόφαση

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση
Ημ/νια: 19/04/2019 11:25:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤΗΟΚΖΑ-ΣΘΑ

Απόφαση

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση
Ημ/νια: 19/04/2019 11:21:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΠ5ΟΚΖΑ-ΑΦΙ

Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 20/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 19/04/2019 11:18:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΠ9ΟΚΖΑ-Ρ7Η

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 18/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2019 09:53:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΘΡΟΚΖΑ-ΟΚ8

Σελίδες