Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 29 λεπτά

Απόφαση ΔΣ 44 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 44 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:43:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΑΟΚΖΑ-3Ξ8

Απόφαση ΔΣ 43 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 43 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:39:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0ΚΟΚΖΑ-Η6Ν

Απόφαση ΔΣ 41 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 41 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:30:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ93ΟΚΖΑ-Σ2Κ

Απόφαση ΔΣ 40 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 40 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:27:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΚΟΟΚΖΑ-08Β

Απόφαση ΔΣ 39 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 39 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:23:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΗΑΟΚΖΑ-ΙΦΗ

Απόφαση ΔΣ 38 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 38 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:20:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 948ΓΟΚΖΑ-Ι2Ν

Απόφαση ΔΣ 36 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 36 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:14:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΦΟΟΚΖΑ-ΜΞΥ

Απόφαση ΔΣ 37 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 37 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:13:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΜΞΟΚΖΑ-ΥΡΧ

Απόφαση ΔΣ 35 / 2018

Παρ, 23/02/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 35 / 2018
Ημ/νια: 22/02/2018 14:06:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ49ΟΚΖΑ-59Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018

Τετ, 21/02/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018
Ημ/νια: 20/02/2018 11:39:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΘΤΟΚΖΑ-9ΕΧ

Ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος μη κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με τηλεοπτικό σήμα».

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος μη κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με τηλεοπτικό σήμα».
Ημ/νια: 14/02/2018 12:45:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ1ΛΟΚΖΑ-Ω3Σ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών ».

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών ».
Ημ/νια: 14/02/2018 12:37:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΣΕΟΚΖΑ-2ΔΨ

« Συζήτηση – Προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Συζήτηση – Προτάσεις επί του Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:29:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΑΤΟΚΖΑ-Ω1Ω

« Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:21:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3ΡΟΚΖΑ-ΨΕΗ

« Κατάρτιση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Κατάρτιση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 ( παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011
Ημ/νια: 14/02/2018 12:16:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΨΙΟΚΖΑ-ΗΜΥ

« Απολογισμός Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »

Πέμ, 15/02/2018 - 01:00
Θέμα: « Απολογισμός Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 , του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 ) »
Ημ/νια: 14/02/2018 12:10:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ρ0ΟΚΖΑ-ΑΘ8

Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρ. ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού

Σάβ, 03/02/2018 - 01:00
Θέμα: Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρ. ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού
Ημ/νια: 02/02/2018 12:34:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΑΑΟΚΖΑ-ΣΛ7

:« Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού

Σάβ, 03/02/2018 - 01:00
Θέμα: :« Πρόταση για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. ΚΥΗ 3758 αυτοκινήτου (Renault Trafic 4 X 4 ) της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Ευρυτανίας , από την ΠΕΔ / ΣΕ – ως καθολικό διάδοχό της σύμφωνα με το ΠΔ 75 / 2011 , ΦΕΚ 182/Α/22-8-2011 – στο Δήμο Ορχομενού
Ημ/νια: 02/02/2018 12:27:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Τ3ΜΟΚΖΑ-ΙΗΕ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 19/01/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 18/01/2018 09:44:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΖΑ-ΕΡΡ

ΠΕΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 13 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018

Παρ, 19/01/2018 - 01:00
Θέμα: ΠΕΔ - ΑΠΟΦΑΣΗ 13 - 2018 - 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_16-1-2018
Ημ/νια: 18/01/2018 09:36:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΦΙΟΚΖΑ-8ΛΛ

Σελίδες