Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 5 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:52:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒΙΟΚΖΑ-ΧΜΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:44:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΧ0ΟΚΖΑ-87Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 9-3-2018

Τετ, 14/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 9-3-2018
Ημ/νια: 13/03/2018 10:16:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΕ8ΟΚΖΑ-2ΥΣ

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Σάβ, 03/03/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 02/03/2018 10:37:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2ΝΟΚΖΑ-Β7Ο

ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Σάβ, 03/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 02/03/2018 10:32:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΙΨΟΚΖΑ-ΩΤ0

ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Παρ, 02/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΈγκρισητουΑπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2017 (παρ. 6α , άρθρο 16 και παρ. 5 , άρθρο 17 του Π.Δ. 75 / 2011 (ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 01/03/2018 14:13:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΚΖΑ-ΗΣΙ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18
Ημ/νια: 28/02/2018 12:07:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΞΘΟΚΖΑ-Ρ2Λ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17
Ημ/νια: 28/02/2018 12:03:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΚΟΚΖΑ-ΡΛΛ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16
Ημ/νια: 28/02/2018 11:52:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΕΕΟΚΖΑ-ΑΡΕ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 15

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 15
Ημ/νια: 28/02/2018 11:49:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΓΠΟΚΖΑ-ΣΗΔ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 14

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 14
Ημ/νια: 28/02/2018 11:45:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΖΟΚΖΑ-ΠΙΤ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 13

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 13
Ημ/νια: 28/02/2018 11:37:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΤ5ΟΚΖΑ-ΕΓΕ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 12

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 12
Ημ/νια: 28/02/2018 11:33:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Δ9ΝΟΚΖΑ-ΠΩΞ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 11

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 11
Ημ/νια: 28/02/2018 11:30:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ2ΚΟΚΖΑ-Η87

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 10

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 10
Ημ/νια: 28/02/2018 11:19:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΝΙΟΚΖΑ-6Ι5

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 9

Πέμ, 01/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 9
Ημ/νια: 28/02/2018 11:15:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΠΗΟΚΖΑ-4Σ4

Έγκρισητου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 και την παρ. 6α του άρθρου 16 του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Τετ, 28/02/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκρισητου Προγράμματος Δράσης έτους 2018 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 και την παρ. 6α του άρθρου 16 του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 27/02/2018 10:38:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ1ΧΟΚΖΑ-ΔΕΗ

ΈγκρισηΑπολογισμού Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 και την παρ. 6α του άρθρου 16 του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».

Τετ, 28/02/2018 - 01:00
Θέμα: ΈγκρισηΑπολογισμού Δράσεων έτους 2017 της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 και την παρ. 6α του άρθρου 16 του ΠΔ 75 / 2011 ( ΦΕΚ 182 / 22-8-2011 )».
Ημ/νια: 27/02/2018 10:32:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 689ΘΟΚΖΑ-Ε3Χ

Σελίδες