Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 2 λεπτά

Απόφαση Ανάληψης 2

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 2
Ημ/νια: 05/04/2019 10:01:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΞΨΟΚΖΑ-ΤΑΥ

Απόφαση Ανάληψης 1

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 1
Ημ/νια: 05/04/2019 09:55:45
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω53ΤΟΚΖΑ-Ν5Ψ

Απόφαση Δ.Σ. 41

Σάβ, 30/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 41
Ημ/νια: 29/03/2019 11:32:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΦΕΟΚΖΑ-2ΒΟ

Απόφαση Δ.Σ. 33

Τετ, 27/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 33
Ημ/νια: 26/03/2019 13:04:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΚΟΚΖΑ-9ΨΑ

Απόφαση 4η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 4η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:39:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ70ΟΚΖΑ-8ΔΒ

Απόφαση 3η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 3η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:37:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ16ΚΟΚΖΑ-700

Απόφαση 2η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 2η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:36:10
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω34ΖΟΚΖΑ-Ω18

Απόφαση 1η Ε Ε

Σάβ, 16/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 1η Ε Ε
Ημ/νια: 15/03/2019 10:33:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΘΟΚΖΑ-1ΙΙ

Απόφαση 30 ΔΣ της 4-3-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 30 ΔΣ της 4-3-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:41:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΧΩΟΚΖΑ-Σ47

Απόφαση 4 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 4 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:39:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΙΟΚΖΑ-2Β3

Απόφαση 3 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 3 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:37:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡ5ΟΚΖΑ-ΛΓΕ

Απόφαση 2 ΔΣ της 18-1-2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 2 ΔΣ της 18-1-2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:33:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΖ1ΟΚΖΑ-7ΦΞ

Απόφαση 1 ΔΣ της 18 -1 - 2019

Παρ, 08/03/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 1 ΔΣ της 18 -1 - 2019
Ημ/νια: 07/03/2019 11:29:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΗ9ΟΚΖΑ-ΑΡ8

Σελίδες