Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 50 λεπτά

Απόφαση 6 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/03/2021 - 11:24
Θέμα: Απόφαση 6 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/03/2021 09:45:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 638ΠΟΚΖΑ-ΠΘΝ

Απόφαση 5 Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 17/03/2021 - 11:24
Θέμα: Απόφαση 5 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/03/2021 09:44:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΘΟΚΖΑ-ΙΚΩ

Απόφαση 14 Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 14 Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 18/02/2021 12:33:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΞΙΟΚΖΑ-ΚΔΑ

Απόφαση 13 Διοκητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 13 Διοκητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 12/02/2021 12:39:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΚΟΚΖΑ-ΚΓΜ

Απόφαση 5η Εποπτικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 5η Εποπτικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 11/02/2021 10:44:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΓ0ΟΚΖΑ-4ΕΛ

Απόφαση 12η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 12η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 03/02/2021 18:06:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε9ΕΟΚΖΑ-45Λ

Απόφαση 11η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 11η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 03/02/2021 18:03:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ4ΩΟΚΖΑ-6ΩΛ

Απόφαση 10η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 10η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 03/02/2021 18:01:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ι5ΟΚΖΑ-Χ6Φ

Απόφαση 9η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 9η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 02/02/2021 13:02:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ1ΩΟΚΖΑ-ΥΟΛ

Απόφαση 8η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 8η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 02/02/2021 12:58:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΞΥΟΚΖΑ-Η3Λ

Απόφαση 7η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 7η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 02/02/2021 12:54:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΩΞΟΚΖΑ-Ζ7Κ

Απόφαση 6η Διοικητικού Συμβουλίου

Τετ, 24/02/2021 - 10:37
Θέμα: Απόφαση 6η Διοικητικού Συμβουλίου
Ημ/νια: 02/02/2021 12:51:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΩΙΟΚΖΑ-7ΓΠ

Σελίδες