Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 8 δευτερόλεπτα

Απόφαση Προέδρου

Τρί, 16/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/04/2019 11:34:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6ΓΟΚΖΑ-ΨΒ9

Απόφαση Προέδρου για Σύζευξη

Τρί, 16/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου για Σύζευξη
Ημ/νια: 15/04/2019 09:21:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΗΤΟΚΖΑ-ΦΥ1

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:59:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΑΟΚΖΑ-ΛΛΞ

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:57:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚΤΟΚΖΑ-ΠΞ6

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:53:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΝΟΚΖΑ-1ΡΨ

Απόφαση Ανάληψης

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 12/04/2019 12:47:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΡΦΟΚΖΑ-Τ9Γ

Απόφαση Ανάληψης 8

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 8
Ημ/νια: 12/04/2019 12:39:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΦΟΚΖΑ-47Ω

Απόφαση ΔΣ 34

Σάβ, 13/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 34
Ημ/νια: 12/04/2019 12:31:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΖΟΚΖΑ-ΠΙΦ

Ανάθεση

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 11/04/2019 11:20:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΜΓΟΚΖΑ-Ψ1Ω

Απόφαση Ανάληψης

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης
Ημ/νια: 11/04/2019 11:16:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΛΗΟΚΖΑ-9Δ0

Απόφαση ΔΣ 38

Παρ, 12/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 38
Ημ/νια: 11/04/2019 11:14:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΨΟΚΖΑ-7ΑΥ

Ανάθεση

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 05/04/2019 13:00:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΣΔΟΚΖΑ-ΗΞΛ

Απόφαση Ανάληψης 6

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 6
Ημ/νια: 05/04/2019 12:39:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΘΟΚΖΑ-ΩΛΚ

Ανάθεση

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 05/04/2019 11:41:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΖΩΟΚΖΑ-ΑΚΖ

Ανάθεση

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 05/04/2019 10:22:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤΓΟΚΖΑ-ΝΞΟ

Ανάθεση

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Ανάθεση
Ημ/νια: 05/04/2019 10:16:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ψ2ΟΚΖΑ-2ΥΡ

Απόφαση Ανάληψης 5

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 5
Ημ/νια: 05/04/2019 10:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΔΙΟΚΖΑ-0ΙΜ

Απόφαση Ανάληψης 4

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 4
Ημ/νια: 05/04/2019 10:09:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΜΑΟΚΖΑ-6ΥΔ

Απόφαση Ανάληψης 3

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 3
Ημ/νια: 05/04/2019 10:06:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω827ΟΚΖΑ-Π0Ψ

Απόφαση Ανάληψης 2

Σάβ, 06/04/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης 2
Ημ/νια: 05/04/2019 10:01:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΞΨΟΚΖΑ-ΤΑΥ

Σελίδες