Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 5 λεπτά

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 10:02:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Π6ΟΚΖΑ-30Ρ

Αποφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Αποφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:53:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΤΥΟΚΖΑ-Λ1Σ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:48:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞ8ΟΚΖΑ-9ΤΠ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:40:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2ΕΟΚΖΑ-Ι9Δ

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 19/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 18/04/2018 09:28:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ9ΜΟΚΖΑ-Τ0Τ

Ψηφισμα για ΛΑΡΚΟ

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Ψηφισμα για ΛΑΡΚΟ
Ημ/νια: 17/04/2018 13:10:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ4ΨΟΚΖΑ-26Τ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 17/04/2018 10:35:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ01ΟΚΖΑ-15Φ

Απόφαση Προέδρου

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 17/04/2018 10:28:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΥΩΟΚΖΑ-ΤΡΟ

Απόφαση ΔΣ

Τετ, 18/04/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 17/04/2018 10:22:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ10ΟΚΖΑ-4ΝΦ

Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση τουΣυμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ΠΕ Εύβοιας»

Παρ, 30/03/2018 - 01:00
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση τουΣυμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) ΠΕ Εύβοιας»
Ημ/νια: 29/03/2018 11:09:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΕΟΚΖΑ-ΓΘΦ

Απόφαση προέδρου

Σάβ, 24/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 23/03/2018 09:42:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 73ΣΟΟΚΖΑ-71Τ

Απόφαση προέδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 14:05:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖ5ΟΚΖΑ-284

Απόφαση Πρόεδρου

Πέμ, 22/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 21/03/2018 13:58:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΡΒΟΚΖΑ-ΠΥ3

Απόφαση 60 ΔΣ

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 60 ΔΣ
Ημ/νια: 20/03/2018 13:07:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Λ0ΟΚΖΑ-8ΣΓ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 20/03/2018 12:47:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞ3ΟΚΖΑ-ΛΔΡ

Απόφαση 48 ΔΣ

Τετ, 21/03/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 48 ΔΣ
Ημ/νια: 20/03/2018 12:26:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΩΟΚΖΑ-ΞΔ1

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 9-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 9-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:23:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦΙΟΚΖΑ-6Β7

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 18 – 1 -- 2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 18 – 1 -- 2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:10:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΖΝΟΚΖΑ-0Δ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 10:04:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 675ΩΟΚΖΑ-ΔΒ3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 5-3-2018

Παρ, 16/03/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 5-3-2018
Ημ/νια: 15/03/2018 09:57:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ81ΟΚΖΑ-ΜΚΙ

Σελίδες