Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 24 λεπτά

Απόφαση Δ.Σ. 93

Κυρ, 27/01/2019 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 93
Ημ/νια: 05/10/2018 13:28:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ40ΟΚΖΑ-5ΑΩ

Απόφαση Προέδρου

Σάβ, 29/12/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 28/12/2018 12:02:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΕΕΟΚΖΑ-ΘΧΨ

Ανάληψη Υποχρέωσης

Σάβ, 29/12/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 28/12/2018 11:56:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6770ΟΚΖΑ-8Ψ8

Απόφαση ΔΣ 96

Σάβ, 29/12/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 96
Ημ/νια: 28/12/2018 11:50:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ1ΟΚΖΑ-97Ο

Απόφαση προέδρου 22

Σάβ, 22/12/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση προέδρου 22
Ημ/νια: 21/12/2018 12:22:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Δ4ΟΟΚΖΑ-ΕΩ4

Απόφαση 21

Παρ, 30/11/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 21
Ημ/νια: 29/11/2018 13:02:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΥΨΟΚΖΑ-8Α7

Ανάληψη Υποχρέωσης

Παρ, 30/11/2018 - 01:00
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης
Ημ/νια: 29/11/2018 12:59:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑΞΟΚΖΑ-ΡΗ0

Σελίδες