Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα ο

                  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    08/05/2017

           ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   469

 

Δ/νση       : Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                           

                   Λαμία – 35100                                 

Τηλ.           : 22310 27368

Φαξ           : 22310 24428

Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της εσφαλμένης φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                          Λαμία,    08/05/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Αρ. πρωτ:  467

Δ/νση

:

Επιστολή προς Υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Πετρόπουλο για την διακοπή συνταξιοδότησης μη αμειβομένωνσυνταξιούχων αιρετών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,   05/04/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:  372

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Επιστολή αντίθεσης για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των πολιτικών προσώπων προς τον Πρόεδρο της Βουλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                            Λαμία,   30/03/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:  345

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

Σελίδες