Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 22 λεπτά

Αρίθμ. 69/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 11/01/2023 - 21:20
Θέμα: Αρίθμ. 69/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 11/01/2023 13:13:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΙΗΟΚΖΑ-ΤΑΠ

Αρίθμ. 42/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Παρ, 23/12/2022 - 20:49
Θέμα: Αρίθμ. 42/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 23/12/2022 11:42:36
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΡΨΟΚΖΑ-034

Αρίθμ. 41/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Παρ, 23/12/2022 - 20:49
Θέμα: Αρίθμ. 41/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 23/12/2022 11:41:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ5ΛΟΚΖΑ-ΖΩΩ

Αρίθμ. 150/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 150/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:20:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΓΟΚΖΑ-Η72

Αρίθμ. 149/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 149/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:19:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΦ8ΟΚΖΑ-ΧΛΔ

Αρίθμ. 148/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 148/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:17:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟΗΟΚΖΑ-4Θ0

Αρίθμ. 147/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 147/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:15:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΩΟΚΖΑ-7Ε5

Αρίθμ. 146/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 146/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:14:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΤΥΟΚΖΑ-Β6Ι

Αρίθμ. 145/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/12/2022 - 20:40
Θέμα: Αρίθμ. 145/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 15/12/2022 11:13:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η7ΞΟΚΖΑ-ΠΥ2

Αρίθμ. 144/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 144/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/12/2022 14:43:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ82ΟΚΖΑ-405

Αρίθμ. 66/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 66/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 11:25:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΤΟΚΖΑ-ΣΗΤ

Αρίθμ. 143/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 143/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/12/2022 11:01:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΕΖΟΚΖΑ-5Ω6

Αρίθμ. 68/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 68/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:44:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΦΟΚΖΑ-ΧΦΦ

Αρίθμ. 67/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 67/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:44:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΔΘΟΚΖΑ-ΒΟΞ

Αρίθμ. 65/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 65/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:42:42
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ4ΕΟΚΖΑ-Ω38

Αρίθμ. 64/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 64/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:36:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω382ΟΚΖΑ-2Ο8

Αρίθμ. 64/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 64/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:27:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΑ1ΟΚΖΑ-4Α4

Αρίθμ. 63/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 63/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:22:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ47ΟΚΖΑ-ΤΦΙ

Αρίθμ. 62/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 14/12/2022 - 20:38
Θέμα: Αρίθμ. 62/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:20:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ7ΦΟΚΖΑ-ΛΚ2

Απόφαση 1/2022 Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας - Κείμενο Συμπερασμάτων Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 2022

Τρί, 29/11/2022 - 20:22
Θέμα: Απόφαση 1/2022 Γενικής Συνέλευσης Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας - Κείμενο Συμπερασμάτων Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου 2022
Ημ/νια: 29/11/2022 13:56:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ0ΟΚΖΑ-6ΤΧ

Σελίδες