Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 52 λεπτά

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19
Ημ/νια: 12/07/2021 12:45:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΣΟΚΖΑ-ΩΒΩ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18
Ημ/νια: 12/07/2021 12:44:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω27ΝΟΚΖΑ-5ΘΣ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17
Ημ/νια: 12/07/2021 12:42:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΔ1ΟΚΖΑ-Χ93

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16
Ημ/νια: 12/07/2021 12:40:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΦΣΟΚΖΑ-Ζ1Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 32/2021

Παρ, 09/07/2021 - 13:53
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 32/2021
Ημ/νια: 09/07/2021 12:30:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΡΥΟΚΖΑ-120

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 31/2021

Παρ, 09/07/2021 - 13:53
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 31/2021
Ημ/νια: 09/07/2021 12:28:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΗΟΚΖΑ-8Ι4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 24/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 24/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:50:29
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ72ΟΚΖΑ-ΜΘΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 23/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 23/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:36:26
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε8ΒΟΚΖΑ-ΘΒΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 22/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 22/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:23:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕΧΟΚΖΑ-16Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 21/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 21/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:21:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨ3ΟΚΖΑ-ΥΣ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 20/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 20/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:18:00
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8ΚΟΚΖΑ-Κ57

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 19/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 19/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:16:03
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΨΛΟΚΖΑ-Ε47

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 18/2021

Παρ, 02/07/2021 - 13:48
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 18/2021
Ημ/νια: 02/07/2021 09:13:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΣΟΚΖΑ-ΤΒ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 17/2021

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 17/2021
Ημ/νια: 16/06/2021 10:32:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ88ΟΚΖΑ-2ΥΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 16/2021

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 16/2021
Ημ/νια: 16/06/2021 10:31:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 655ΝΟΚΖΑ-51Α

Απόφαση 15/2021 ΕΕ

Τετ, 16/06/2021 - 13:36
Θέμα: Απόφαση 15/2021 ΕΕ
Ημ/νια: 16/06/2021 10:25:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΓΘΟΚΖΑ-ΔΝΧ

Σελίδες