Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 38 λεπτά

Αριθμ. 24/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 31/08/2022 - 19:31
Θέμα: Αριθμ. 24/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 31/08/2022 13:05:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΟ1ΟΚΖΑ-ΩΥ8

Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετ, 31/08/2022 - 19:31
Θέμα: Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 31/08/2022 10:32:34
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΜΨΟΚΖΑ-7ΧΜ

Σελίδες