Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 57 λεπτά

Αρίθμ. 57/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 57/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 11:19:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΒΟΚΖΑ-ΖΝ1

Αρίθμ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 55/2023 απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:58:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ψ3ΟΚΖΑ-ΚΧ6

Αρίθμ. 54/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αρίθμ. 54/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:48:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟΩΟΚΖΑ-9ΑΛ

Αριθμ. 53/2023 Απόφαση Δ.Σ.

Πέμ, 02/11/2023 - 08:20
Θέμα: Αριθμ. 53/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 01/11/2023 10:44:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΣΙΟΚΖΑ-56Μ

Σελίδες