Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 54 λεπτά

Αριθμ. 37/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 23/11/2021 - 14:33
Θέμα: Αριθμ. 37/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 23/11/2021 10:11:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΨ6ΟΚΖΑ-ΩΩ5

Αριθμ. 36/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 23/11/2021 - 14:33
Θέμα: Αριθμ. 36/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 23/11/2021 10:10:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΖΟΚΖΑ-ΚΣΔ

57/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Δευ, 22/11/2021 - 14:32
Θέμα: 57/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/11/2021 12:10:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΘΞΟΚΖΑ-Ρ2Τ

56/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης

Δευ, 22/11/2021 - 14:32
Θέμα: 56/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης
Ημ/νια: 22/11/2021 12:08:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Λ8ΟΚΖΑ-28Ο

Απόφαση 33/2021 ΕΕ

Δευ, 22/11/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση 33/2021 ΕΕ
Ημ/νια: 22/11/2021 11:45:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β3ΝΟΚΖΑ-Β20

Απόφαση 32/2021 ΕΕ

Δευ, 22/11/2021 - 14:32
Θέμα: Απόφαση 32/2021 ΕΕ
Ημ/νια: 22/11/2021 11:43:28
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΛΝΟΚΖΑ-Φ42

Απόφαση δωρεάν παραχώρησης 50 κάδων στον Δήμο Δωρίδος για την αντικατάσταση των καμένων από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021

Πέμ, 11/11/2021 - 14:26
Θέμα: Απόφαση δωρεάν παραχώρησης 50 κάδων στον Δήμο Δωρίδος για την αντικατάσταση των καμένων από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021
Ημ/νια: 11/11/2021 11:05:35
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΔΠΟΚΖΑ-ΨΒ6

Αριθμ. 35/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τρί, 09/11/2021 - 14:24
Θέμα: Αριθμ. 35/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 09/11/2021 11:34:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4ΞΟΚΖΑ-29Ψ

Αριθμ. 34/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Δευ, 08/11/2021 - 14:23
Θέμα: Αριθμ. 34/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 08/11/2021 13:15:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 91Ζ1ΟΚΖΑ-ΛΣ8

Αριθμ. 33/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Δευ, 08/11/2021 - 14:23
Θέμα: Αριθμ. 33/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 08/11/2021 12:48:25
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ11ΟΚΖΑ-ΑΕΓ

Αριθμ. 32/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 05/11/2021 - 14:22
Θέμα: Αριθμ. 32/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 05/11/2021 13:36:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΞΗΟΚΖΑ-Ψ50

Αριθμ. 31/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Παρ, 05/11/2021 - 14:22
Θέμα: Αριθμ. 31/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 05/11/2021 12:47:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΙ0ΟΚΖΑ-Δ7Ω

30/2021 Απόφαση Ανάθεσης

Τετ, 03/11/2021 - 14:21
Θέμα: 30/2021 Απόφαση Ανάθεσης
Ημ/νια: 03/11/2021 12:09:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓ3ΟΚΖΑ-ΚΥΟ

Αριθμ. 55/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Μερική ανάκληση δέσμευσης)

Τρί, 02/11/2021 - 14:17
Θέμα: Αριθμ. 55/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Μερική ανάκληση δέσμευσης)
Ημ/νια: 02/11/2021 11:01:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ1ΚΟΚΖΑ-63Ω

Αρ. 54/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (μερική ανάκληση)

Τρί, 02/11/2021 - 14:17
Θέμα: Αρ. 54/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (μερική ανάκληση)
Ημ/νια: 02/11/2021 10:56:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58ΝΟΚΖΑ-ΑΙ4

Απόφαση Ανάθεσης 29/2021

Παρ, 29/10/2021 - 15:14
Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης 29/2021
Ημ/νια: 29/10/2021 11:38:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΒΝΟΚΖΑ-252

Απόφαση ΕΕ 31/2021

Παρ, 29/10/2021 - 15:14
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 31/2021
Ημ/νια: 29/10/2021 11:32:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦ4ΟΚΖΑ-Ω5Μ

Απόφαση ΕΕ 30/2021

Παρ, 29/10/2021 - 15:14
Θέμα: Απόφαση ΕΕ 30/2021
Ημ/νια: 29/10/2021 11:30:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΤΦΟΚΖΑ-4ΒΟ

56/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 13/10/2021 - 15:04
Θέμα: 56/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 13/10/2021 12:05:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΓΟΚΖΑ-ΖΕΑ

55/2021 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 13/10/2021 - 15:04
Θέμα: 55/2021 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 13/10/2021 12:04:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ498ΟΚΖΑ-ΠΔΣ

Σελίδες