Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 45 λεπτά

Αρίθμ. 100/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 100/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/06/2022 13:39:49
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΤΝΟΚΖΑ-6ΝΡ

Αρίθμ. 99/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 99/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/06/2022 13:37:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΟΑΟΚΖΑ-ΕΡΗ

Αρίθμ. 98/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 98/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/06/2022 13:36:31
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95ΒΟΚΖΑ-0ΛΞ

Αρίθμ. 97/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 97/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 20/06/2022 13:33:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΟΓΟΚΖΑ-ΕΛ7

Αρίθμ. 18/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 18/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/06/2022 13:03:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ21ΤΟΚΖΑ-ΠΨΓ

Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 17/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/06/2022 13:02:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ3ΘΟΚΖΑ-6ΒΣ

Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 16/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/06/2022 13:01:08
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗ6ΟΚΖΑ-3Θ8

Αρίθμ. 15/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 15/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/06/2022 12:59:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΕ1ΟΚΖΑ-ΝΙ3

Αρίθμ. 14/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευ, 20/06/2022 - 18:20
Θέμα: Αρίθμ. 14/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 20/06/2022 12:58:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΓΟΚΖΑ-0ΙΔ

Αρίθμ. 96/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/06/2022 - 18:16
Θέμα: Αρίθμ. 96/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/06/2022 12:30:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΨΛΟΚΖΑ-Λ2Τ

Αρίθμ. 95/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 16/06/2022 - 18:16
Θέμα: Αρίθμ. 95/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/06/2022 12:28:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ3ΟΚΖΑ-550

Αρίθμ. 94/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 94/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/06/2022 16:03:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΧΟΚΖΑ-7ΟΡ

Αρίθμ. 93/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 93/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/06/2022 16:03:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΩΡΟΚΖΑ-Ι49

Αρίθμ. 92/2022 Απόφαση Προέδρου

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 92/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 10/06/2022 16:02:02
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ9ΡΟΚΖΑ-51Δ

Αρίθμ. 34/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 34/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:21:50
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9166ΟΚΖΑ-ΣΛΨ

Αρίθμ. 33/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 33/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:21:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΘΟΟΚΖΑ-ΦΜΩ

Αρίθμ. 32/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 32/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:20:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ81ΟΚΖΑ-ΧΩΨ

Αρίθμ. 31/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 31/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:19:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΦ9ΟΚΖΑ-ΔΝ6

Αρίθμ. 30/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 30/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:18:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ75ΦΟΚΖΑ-Κ15

Αρίθμ. 29/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 29/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:17:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΝΝΟΚΖΑ-6Ξ3

Σελίδες