Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    03 /02/2022

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              Αρ. πρωτ:   167

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

Πρόταση σχετικά με την επιβολή του τέλους ταφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                      Λαμία,    1/02/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  89

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368                                           Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος &

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ για την άρση της απόφασης παύσης των ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                                   Λαμία,      01/02/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  90

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368

fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Έγγραφο προτάσεων της Π.Ε.Δ.στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2021-2027

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία, 12/10/2021

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Αρ. πρωτ:  739

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

Σελίδες