ΚΕΔΕ

Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης ενόψει του Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ενόψει του επικείμενου Ειδικού Συνέδριου της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις θεσμικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για τη συνολική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε τις θέσεις της ΠΕΔ στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Νέα υπηρεσία της ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους Δήμους

Με στόχο την αποτελεσματική προβολή, σε διεθνές επίπεδο, της αναπτυξιακής δυναμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ εγκαινιάζει μία νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία για όλους τους Δήμους.

Δεν διαφωνεί η ΚΕΔΕ με πρόταση του ΥΠΕΣΔΑ για κεντρική προμήθεια απορριμματοφόρων για τους δήμους, δεν συμφωνεί όμως με το μοντέλο χρηματοδότησης του εγχειρήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ δεν διαφωνεί με την πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών να προβεί σε κεντρική προμήθεια απορριμματοφόρων για τις ανάγκες των δήμων της χώρας, διαφωνεί όμως με το μοντέλο χρηματοδότησης που προτείνει το υπουργείο.

Αίτημα για παρέμβαση της ΚΕΔΕ για την αποσαφήνιση του καθεστώτος και τη συνέχιση της ύπαρξης πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α.

                  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,    22 /03/2016

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               Αρ. πρωτ:   201

Δ/νση

:

Εγγραφή στο ΚΕΔΕ