Δραστηριότητες

Τροποποίηση του π.δ. 48/1999

PDF μορφή

Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 7.pdf45.89 KB