Ροή Άρθρων

Καταγραφή πολιτιστικών χώρων , μνημείων και εκδηλώσεων καθώς και κατάθεση προτάσεων ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,  07/09/2015

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Αρ. πρωτ:   6 2 1

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

:

Δήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα: «Καταγραφή πολιτιστικών χώρων , μνημείων και εκδηλώσεων καθώς  και κατάθεση προτάσεων ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των Δήμων  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Θεματικής Επιτροπής «Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού» της ΠΕΔ ΣΕ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ’ αρίθμ. 54/30-07-2015 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η καταγραφή του συνόλου  των στοιχείων που αφορούν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ανά Δήμο, για ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζει το γεγονός ότι το πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειάς μας αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, που δεν θα πρέπει να μένει ανεκμετάλλευτο αλλά αντίθετα θα πρέπει να αξιοποιηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό,  προσκαλούμε όλους τους Δήμους στην επέκταση της συνεργασίας μας και σ’ αυτό το επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που θα αποτελέσει το έναυσμα για έναν συνεκτικό σχεδιασμό με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η καταγραφή προτείνεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, πολιτιστικούς χώρους, θέατρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά δρώμενα, πολιτιστικούς φορείς , συλλόγους κλπ. Επίσης, παρακαλούμε για την κατάθεση των προτάσεών σας για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ανωτέρω στοιχείων πολιτισμού.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

  

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ