Ροή Άρθρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στα γραφεία της, στη Λαμία. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της συνεδρίασης, που αφορούσε τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου για την «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ΠΕΔ δεν πρόκειται να λάβει συγκεκριμένη θέση για το θέμα, αντίθετα θα έχει τον ρόλο του διαμεσολαβητή για να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για τη Στερεά Ελλάδα». Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, τόνισε: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική περίοδος της διαβούλευσης συνέπεσε με τις αργίες του Πάσχα, θεωρώ πως είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν υπήρξε το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ουσιαστική διαβούλευση του σχεδίου νόμου. Έτσι, δεδομένου ότι το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων επηρεάζει άμεσα τους Δήμους μας, θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να δοθεί παράταση στην περίοδο της διαβούλευσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες». Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η κατάθεση αιτήματος παράτασης της διαβούλευσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες. Ομοφωνία υπήρξε στην απόφαση για τη σύσταση επιτροπής για την ενδελεχή εξέταση του σχεδίου νόμου και την κατάθεση προτάσεων βελτίωσής του. Στην εν λόγω επιτροπή αποφασίστηκε να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος, ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Σουλιώτης, ο Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Σταυρογιάννης, η Δήμαρχος Λεβαδέων, κα Πούλου και ο Δήμαρχος Σκύρου, κ. Χατζηγιαννάκης. Επίσης, αποφασίστηκε η σύγκλιση της παραπάνω επιτροπής, τη Δευτέρα 9 Μαΐου και η σύγκλιση του Δ.Σ. της ΠΕΔ σε νέα συνεδρίαση, την Πέμπτη 12 Μαΐου, με διευρυμένη σύνθεση. Στο πλαίσιο του 2ου θέματος για την ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την ενεργοποίηση των δράσεων των Κοινωνικών Δομών, ο κ. Υπερήφανος ανέφερε ότι η διαχείριση των συγκεκριμένων δομών θα ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους και ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό μιας και ο θεσμός των ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι ο εγγύτερος στον πολίτη. Χαρακτηριστικά επεσήμανε: «Στη Στερεά Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα η λειτουργία κοινωνικών δομών, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, οι Δομές Παροχής Συσσιτίων, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Φαρμακεία και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Πρόκειται για δομές που θα δώσουν καίριες λύσεις στα προβλήματα των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων συνανθρώπων μας και θα είμαστε εμείς, οι Δήμοι, αυτοί που θα έχουμε την ευθύνη για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων». Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα πως στο περιθώριο της συνάντησης έθεσε το θέμα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Κορκολή παραδίδοντάς του την ολοκληρωμένη πρόταση, που έχει συντάξει η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Κορκολής συμφώνησε πως όντως υφίσταται αδικία για την Στερεά Ελλάδα όσον αφορά την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και δεσμεύτηκε πως θα είναι σε συνεχή επαφή με την ΠΕΔ και την Περιφέρεια για την εύρεση μιας δίκαιας λύσης και την χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Περιφερειακή ενότητα: