Ροή Άρθρων

Δελτίο Τύπου: Άκρως επιτυχημένη η εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE στις 30.5.2017 από την Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, την Ε.Ε.Τ.Α.Α., το Πράσινο Ταμείο και την Ελληνική Task Force του Προγράμματος.

PDF μορφή

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) πραγματοποίησαν «Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017», στη Λαμία στις 30 Μαΐου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κι υπό την αιγίδα της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, όντως ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα ενημέρωσης των Δήμων για χρηματοδοτήσεις από συχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και σε θέματα επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την καλύτερη δυνατή κατάρτιση και εξειδίκευσή τους για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των συγκεκριμένων Προγραμμάτων, δεν μπορούσε παρά να σταθεί αρωγός στην πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και περιελάμβανε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο μέρος εκπαιδευτικό.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί ο ρόλος της ομάδας υποστήριξης (GR LTF), το Πρόγραμμα LIFE και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της καινοτομίας, μέσω των χρηματοδοτούμενων υποπρογραμμάτων του για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων αφιερώθηκε στη διεξαγωγή σεμιναρίου συγγραφής πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE.

Η ανταπόκριση των στελεχών των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας και των Επιμελητηρίων ήταν πολύ ικανοποιητική, ενώ το σεμινάριο κρίθηκε από τους συμμετέχοντες, ως άκρως ενδιαφέρον και χρήσιμο.