Ροή Άρθρων

Δελτίο τύπου 5ης/2024 Συνεδρίασης ΔΣ - Συζήτηση με Γενικό Γραμματέα για τη διαχείριση απορριμμάτων

PDF μορφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«5η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας:

Συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Στερεά Ελλάδα»

 

Στα γραφεία της Π.Ε.Δ., στη Λαμία, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 5 Απριλίου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Γραφάκου. Στη συνεδρίαση, λόγω της σημαντικότητας του θέματος συζήτησης, συμμετείχαν και οι Δήμαρχοι μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο θέμα της συνεδρίασης ήταν η συνολικότερη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Στερεά Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Νίκος Σουλιώτης εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας δεν λειτουργεί Χ.Υ.Τ.Α., ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το πως θα προχωρήσει η κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στις πόλεις της Λαμίας και της Χαλκίδας. 

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γραφάκος παρουσίασε την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και στάθηκε στο γεγονός ότι η Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαχείριση απορριμμάτων στη χώρα. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και του Γενικού Γραμματέα, ενώ ο κ. Γραφάκος δεσμεύτηκε για αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας ζήτησε στην εν λόγω συνεδρίαση να κληθούν όλοι οι Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας, αίτημα που έγινε αμέσως αποδεκτό από τον Αντιπρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α., κ. Ταγκαλή, που ήταν παρών στη συνεδρίαση.

Σε σχέση με τον σχεδιασμό εγκατάστασης ΧΥΤΕΑ/ΧΥΤΒΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων) στην Κεραμιδέζα του Δήμου Τανάγρας, ο κ. Γραφάκος ενημέρωσε το Σώμα για τους λόγους που επιβάλλουν την εγκατάσταση ΧΥΤΕΑ/ΧΥΤΒΑ (περιβαλλοντική επιβάρυνση, κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, πρόστιμα από Ε.Ε., κ.α.) και δεσμεύτηκε ότι από την εγκατάσταση δε θα υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Τανάγρας, κ. Περγάλιας αναφέρθηκε στο ιστορικό της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Περιφέρεια και ο Δήμος, το 2017, για την εξυγίανση του Ασωπού και τη δημιουργία ενός πρότυπου βιομηχανικού πάρκου στην άτυπη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων. Μέρος του τότε σχεδιασμού αποτελούσε η δημιουργία ΧΥΤΕΑ/ΧΥΤΒΑ, ο οποίος όμως θα εξυπηρετούσε μόνο την περιοχή και όχι όλη την Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο κ. Περγάλιας. Ενώ στάθηκε επιπλέον και στη χωροθέτηση, που καθιστά απαγορευτική την οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή. Τέλος διαφώνησε με τον Γενικό Γραμματέα σε σχέση με την επικινδυνότητα της εγκατάστασης, αναφέροντας ότι έχει στα χέρια του δύο μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τα στερεά απορρίμματα, τέθηκε προς συζήτηση ένα άλλο σημαντικό θέμα, που αφορά τη διαχείριση του νερού και την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει συνενώσεις των Δ.Ε.Υ.Α. και των Υπηρεσιών Ύδρευσης των Δήμων και άλλες σημαντικές αλλαγές. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τη σχετική μελέτη/πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε., που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσίαση της πρότασης της Κ.Ε.Δ.Ε. στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ., από τον Β' Αντιπρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχο Αγρινίου, κ. Παπαναστασίου.

Τέλος, ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, κ. Ψαθάς ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην πόλη των Ψαχνών και ζήτησε τη στήριξη από την Π.Ε.Δ. και την προώθηση του αιτήματος και προς την Κ.Ε.Δ.Ε.. Ο Πρόεδρος, κ. Σουλιώτης ενημέρωσε το Σώμα ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τουλάχιστον υποκαταστήματος τράπεζας σε όλες τις έδρες των Δήμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αποφασίστηκε ομόφωνα η παρέμβαση της Π.Ε.Δ. προς τη Διοίκηση της τράπεζας και η ανάδειξη του θέματος σε επίπεδο Κ.Ε.Δ.Ε..