Ενημέρωση - Άρθρα

Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ: Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Παρατείνεται μέχρι τέλος 2017 η πληρωμή μισθώματος βοσκήσιμων γαιών

Παρατείνεται μέχρι τέλος 2017 η πληρωμή μισθώματος βοσκήσιμων γαιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επισυναπτόμενη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


*Φωτογραφία από agronews.gr

Σελίδες