Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Οι θέσεις της Π.Ε.Δ. για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης ενόψει του Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Ενόψει του επικείμενου Ειδικού Συνέδριου της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις θεσμικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για τη συνολική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε τις θέσεις της ΠΕΔ στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επιστολή προς την ΚΕΔΕ με θέμα: "Ενεργοποίηση της ΚΕΔΕ για την καταβολή των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 3756/2009"

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με το Άρθρο 27 του Ν.3756/2009 καθορίστηκαν οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, από τότε που καθιερώθηκαν οι Κ.Α.Π. (άρθρο 25 ν. 1828/1989) μέχρι και το 2008, στο ύψος των 1.711.000.000 € και ορίστηκε  η εξόφληση τους, μετά από συμφωνία της ΚΕΔΚΕ και των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σε  οκτώ (8) ετήσιες δόσεις.   Η πρώτη δόση καταβλήθηκε το έτος 2009 και η τελευταία πρέπει να καταβληθεί το 2016.

Διανομή φαρμάκων στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων της Στερεάς Ελλάδας

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου και την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού κ. Υπερήφανος, συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. προχώρησε στην παράδοση των φαρμάκων - σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την  6η /2016 Συνεδρίασή του -  στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Πρόταση ΠΕΔ για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                               Λαμία,   14 / 07 /2016

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  Αρ. πρωτ:   425

 

Σελίδες