Ψηφοφορία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ti θα θέλατε από τον Δήμαρχό σας;

Περισσότερο έμφαση στην καθημερινότητα
17% (1 ψήφος)
Περισσότερο έμφαση στην ποιότητα ζωής
50% (3 ψήφοι)
Περισσότερο έμφαση στον αθλητισμό
0% (0 ψήφοι)
Περισσότερο έμφαση στον τουρισμό
0% (0 ψήφοι)
Όλα τα παραπάνω
33% (2 ψήφοι)
Τίποτα από τα παραπάνω
0% (0 ψήφοι)
Δεν έχω άποψη
0% (0 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 6