Δραστηριότητες

Τοπικές Ενώσεις Δήμων & Κοιν/των και Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοιν/των Ελλάδας

PDF μορφή

Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 6.pdf1.28 MB