Δραστηριότητες

Θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, άσκηση δραστηριοτήτων και τιμολογιακής πολιτικής των ΦΟΔΣΑ

PDF μορφή

Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon apofasi2527_09.doc130 KB