Δραστηριότητες

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας

Ημερομηνία: 

Τετ, 27/06/2012 - 23:45

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας με μια εκδήλωση για την ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και των τοπικών αρχών για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αειφορία.

Στην προσπάθειά της αυτή ζήτησε την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που είναι και ο Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, ώστε να παρουσιάσει :

  • τις ευκαιρίες για τους Δήμους μέσω της συμμετοχής τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων
  • τα οφέλη για την τοπική οικονομία από την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας και τους τρόπους συμμετοχής όλων των κοινωνικών φορέων στην προώθησή τους
  • τη διαδικασία σύνταξης και υλοποίησης δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στη Λαμία με συμμετοχή Δημοτικών Αρχών και δημοτών από τους 25 Δήμους της Στερεάς Ελλάδας και στοχεύει στη διεύρυνση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των Δήμων στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στην κινητοποίση των τοπικών κοινωνιών στην κατεύθυνση της αειφόρου ενεργειακής
ανάπτυξης.

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στις δραστηριότητες του έργου Energy for Mayors που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Intellgent Energy Europe της ΕΕ.

Πληροφορίες:
Δημήτρης Αποστόλου, d.p.apostolou@hotmail.com, τηλ. 22310 27368, 6971 92 78 70