Ροή Άρθρων

Προγραμματισμός συνάντησης - ημερίδας ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των δράσεων για τη λειτουργία Κοινωνικών Δομών των Δήμων

PDF μορφή

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι Δήμοι πρόκειται να είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΠΕΠ και ειδικότερα του Θεματικού Στόχου 9. Οι δράσεις θα αφορούν στην 3ετή χρηματοδότηση δομών όπως τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, οι Δομές Σίτισης, τα Κοινωνικά Φαρμακεία, τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία κ.α.

Δεδομένου ότι αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν οι προσκλήσεις που θα αφορούν τις εν λόγω δράσεις, οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συντάξουν τις προτάσεις τους, ως δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων και στη συνέχεια να τις υποβάλουν στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, μένοντας πιστή στην πάγια θέση της περί παροχής κάθε είδους υποστήριξης στους Δήμους της Περιφέρειας, διοργανώνει συνάντηση – ημερίδα ενημέρωσης την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, στην οδό Αινιάνων 6.

Στην συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) και της ΕΕΤΑΑ και θα δοθούν όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις καθώς και κάθε δυνατή αρωγή, συμπεριλαμβανομένου και κατάλληλα προετοιμασμένου υλικού, ώστε πολύ σύντομα να μπορούν οι Δήμοι μας να εξειδικεύσουν και υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις διάφορες δράσεις.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

Λουκάς Υπερήφανος