Ροή Άρθρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα και στους τομείς κοινωνικής συνοχής, περιβάλλοντος, ανάπτυξης και απασχόλησης θα εστιάσει το 2015 οι ΠΕΔ Στερεάς

PDF μορφή

Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

 

Τις απαιτήσεις των καιρών σε όλα τα επίπεδα αφουγκράζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας, καταρτίζοντας ένα ρεαλιστικό και συνάμα ουσιαστικό πρόγραμμα δράσης για το 2015. Σε συνδυασμό, λοιπόν, όλων των προτάσεων και απόψεων που τέθηκαν από το σύνολο των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, αποφασίστηκε ομόφωνα το κάτωθι Σχέδιο Προγράμματος Δράσης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας 2015 :

Ι) Αντίστοιχη με την ΚΕΔΕ οργάνωση της δραστηριότητας της ΠΕΔ, σε Θεματικές επιτροπές μελέτης των ζητημάτων της Τ.Α. της Περιφέρειας. Αμφίδρομη μελέτη των προβλημάτων της ΤΑ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και διάχυση της πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο. Οι επιτροπές θα στελεχωθούν με την συμμετοχή και αιρετών εκτός ΔΣ και θα τις υποστηρίζουν επιστημονικά οι εργαζόμενοι της ΠΕΔ, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην πληρέστερη τεκμηρίωση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αποφάσεων και των ενεργειών, τόσο των Επιτροπών, όσο και του ΔΣ της ΠΕΔ. Οι επιτροπές, για λόγους κόστους αλλά και αμεσότερης επικοινωνίας , θα αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες τηλεσυσκέψεων (η τεχνολογία προσφέρει πολλές τεχνικές λύσεις πλέον και μηδενικού κόστους) πχ ομαδικές τηλεφωνικές συσκέψεις των μελών τους, τηλεσυσκέψεις μέσω skype, κλπ, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Οι εργαζόμενοι της ΠΕΔ θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης και επικοινωνίας των θεματικών επιτροπών

ΙΙ) Επιστημονική-Τεχνική υποστήριξη των Αιρετών Εκπροσώπων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στις διάφορες επιτροπές που συμμετέχουν ΙΙΙ) Οργάνωση δράσεων και ενεργειών υπερτοπικού χαρακτήρα στους τομείς κοινωνικής συνοχής, περιβάλλοντος, ανάπτυξης και απασχόλησης. Ιδιαίτερα σήμερα που τα θέματα σε αυτούς τους τομείς είναι ιδιαίτερα οξυμένα, θα πρέπει η ΤΑ να αναπτύξει συνολικότερες προσεγγίσεις και σχεδιασμούς.

Προτείνουμε:

- Περιφερειακός σχεδιασμός και σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος/ Τεχνικές Υπηρεσίες σε κάθε Δήμο, την προώθηση και την τεκμηρίωση διεκδίκησης εφαρμογής σχεδιασμών πολιτικών περιβάλλοντος σε ευρύτερες περιοχές, που αντιμετωπίζουν ευρύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα (πχ. Μαλιακός, Ασωπός κλπ).

- Περιφερειακός σχεδιασμός στην ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων - Περιφερειακός σχεδιασμός προγραμμάτων Απασχόλησης και ενεργητικών πολιτικών σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας. πχ Προώθηση προγράμματος ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)

- Περιφερειακός σχεδιασμός προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και συνεργασία με τα Γραφεία Δια βίου Μάθησης κάθε Δήμου, για την αξιοποίηση και ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων κατάρτισης & ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού, στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν στο νέο ΕΣΠΑ.

- Σχεδιασμός και οργάνωση ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΕ, βάσει του Χωροταξικού Σχεδίου Βιομηχανίας , για όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οργανώσουμε την ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις, διευκολύνοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και προστατεύοντας το περιβάλλον, ανακόπτοντας την άναρχη ανάπτυξη των επιχειρήσεων

- Καταγραφή των αναγκών των Δήμων για την ανάπτυξη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και διαμόρφωση πρότασης για χρηματοδότηση στα πλαίσια του ΠΕΠ.

- Υποστήριξη των Δήμων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης ενέργειας και την συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων

- Περιφερειακός Σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των αξιόλογων τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας

- Περιφερειακός σχεδιασμός και τεκμηρίωση διεκδίκησης στην ανάπτυξη αναπτυξιακών έργων στον πρωτογενή τομέα

- Περιφερειακός σχεδιασμός πολιτικών ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή στους Δήμους

ΙV) Οργάνωση της Υποστήριξης των Δήμων στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και υλοποίηση – αξιοποίηση προγραμμάτων με εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, σε συνεργασία με ΚΕΔΕ, ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΠΕ) , ΕΕΤΑΑ κ.α.

V) Ενίσχυση του διεκδικητικού χαρακτήρα της ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απέναντι στις μνημονιακές περικοπές πόρων και αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, , της κατάργησης του Οικονομικού Παρατηρητηρίου που οδηγεί στην κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων . Ενίσχυση της διεκδίκησης των συνταγματικά ( Ν. 1828 ) και νομοθετικά ( ν. 3852 ) καταχωρημένων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών των δήμων , της διεκδίκησης αξιοπρεπούς αμοιβής των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στα Συλλογικά Όργανα καθώς και των Προέδρων των τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών και Κοινοτικών Ενοτήτων κλπ.

VI) Ανάληψη πρωτοβουλιών και σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και των αιρετών και των εργαζομένων των Δήμων, για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

«Θέλουμε να ακουμπήσουμε στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών και παράλληλα να προσφέρουμε στους αιρετούς και τα εργαλεία αλλά και τη γνώση που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των δημοτών μας» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς και Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος. Και συνέχισε: «Έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό στη Στερεά που επιθυμεί να προσφέρει και μέσα από την ΠΕΔ να αναδείξει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Οι ομάδες εργασίες έχουν μπροστά τους μια 5ετία να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς και να φέρουν τις προτάσεις τους προς υλοποίηση. Παράλληλα, ως κεντρικό όργανο αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, στους τομείς της κοινωνικής συνοχής, του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και της απασχόλησης το 2015. Θα είμαστε ουσιαστικοί και στο πόστο που μας κατέταξαν οι δημότες μας» κατέληξε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς και Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος.