Ροή Άρθρων

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για το μεταναστευτικό και για τον τρόπο χωροθέτησης των δομών ασύλου

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                        Λαμία,  30/01/2020

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. πρωτ: 93

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368

fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr 

 

 

Προς:
  1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  2. Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
  3. ΜΜΕ

 

 

Κοιν:
  1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  2. Δημάρχους Στερεάς Ελλάδας
  3. ΔΣ ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

για το μεταναστευτικό και για τον τρόπο χωροθέτησης των δομών ασύλου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας συνεδρίασε, σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. στα Γραφεία της Π.Ε.Δ.,  στη Λαμία, μετά την με αρ. πρωτ.: 61/23-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Σουλιώτη, Δημάρχου Καρπενησίου σε νόμιμη απαρτία, διότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη ευρέθησαν παρόντα δεκαοκτώ (18).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν  οι κ.κ.: 

 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ  - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΣΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Απουσίαζαν οι:

 

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

 Οι οποίοι δεν ήταν παρόντες αν και νόμιμα κλήθηκαν.

 

Κατά τη 2η/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας  ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Σουλιώτης έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος κι έθεσε προς συζήτηση, εκτός ημερησίας διάταξης, το θέμα του μεταναστευτικού και για τον τρόπο χωροθέτησης των δομών ασύλου.

«Δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτός ο αποκλεισμός των Δήμων και των Π.Ε.Δ. από τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη διαχείριση του μείζονος προβλήματος του μεταναστευτικού και του τρόπου χωροθέτησης των δομών ασύλου. Εμείς οι Δήμοι, όντας ο εγγύτερος βαθμός στις τοπικές κοινωνίες είμαστε σε θέση να προτείνουμε λύσεις ή να αποκλείσουμε προτάσεις που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που ενδεχομένως θα λύσουν. Φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας αλλά θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο, διαβούλευση που θα ξεκινά από το επίπεδο των Δήμων ή και ακόμη πιο χαμηλά από τις Τοπικές Κοινότητες. Επίσης πρέπει να τίθενται προδιαγραφές στις δομές ασύλου που θα εξασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο, θα προασπίζουν τη δημόσια υγεία και θα δημιουργούν δικλείδες ασφάλειας τόσο εντός των δομών όσο και στις γειτονικές τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του σχεδιασμού δημιουργίας νέας δομής στην Μαυρομαντήλα του Δήμου Λαμιέων, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει διασφαλιστεί και για τον λόγο αυτό θεωρώ πως πρέπει να ταχθούμε υπέρ μιας νέας συζήτησης περί της χωροθέτησης και των προδιαγραφών από μηδενική βάση στην οποία θα συμμετέχει η Π.Ε.Δ. και ο Δήμος, όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Σουλιώτης.  

Το σύνολο των παρόντων μελών συμφώνησε με τις θέσεις του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

 

Ψήφισμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για  το μεταναστευτικό και για τον τρόπο χωροθέτησης των δομών ασύλου.

Η Π.Ε.Δ. και οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας δηλώνουν απερίφραστα ότι, όπως μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουν να έχουν τη διάθεση μιας καλής συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεταναστευτικού.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα αφορά άμεσα τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες οι Δήμοι αποτελούν τους εγγύτερους φορείς,  ζητούμε:

  1. Οι Π.Ε.Δ. και οι Δήμοι να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν την εγκατάσταση νέων δομών ασύλου και να έχουν το δικαίωμα να συναποφασίζουν.
  2. Οι προτάσεις για εγκατάσταση νέων δομών να συζητούνται αρχικά με επίπεδο Δήμου και κατά το δυνατόν σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
  3. Οι προδιαγραφές των δομών να εξασφαλίζουν απριόρι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους διαμένοντες και τους εργαζόμενους στις δομές, να προασπίζουν τη δημόσια υγεία και να δημιουργούν δικλείδες ασφάλειας τόσο εντός των δομών όσο και στις γειτονικές τοπικές κοινωνίες.
  4. Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό δημιουργίας νέας δομής ασύλου στην Μαυρομαντήλα του Δήμου Λαμιέων, κι επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει τηρηθεί τασσόμαστε κατά της προοπτικής αυτής και καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να ξεκινήσει τη διαδικασία χωροθέτησης νέας δομής στη Στερεά Ελλάδα από μηδενική βάση.

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ  - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΣΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Ακριβές Αντίγραφο

31 – 01– 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ