Ροή Άρθρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Συνεδρίαση

PDF μορφή

Καλείστε να συµµετάσχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της , Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη Λαµία µε θέµα τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Χώρα µας µετά την διακοπή των διαπραγµατεύσεων και την ανακοίνωση διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος .

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Δήµαρχος Ορχοµενού