Ροή Άρθρων

Πρόσκληση προς τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή εργαζομένων τους σε σεμινάρια για την νέα Νομοθεσία για την Ανάθεση, Σύναψη & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων

PDF μορφή

Μετά  από εισήγηση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκά Υπερήφανου, το Διοικητικό της Συμβούλιο στην 6η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 20 – 04 – 2016, αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ  την υλοποίηση δύο σεμιναρίων  επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων της Περιφέρειας, με θέμα  το «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ανάθεσης, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων».

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας,  μένοντας πιστή στο βασικό της στόχο για συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη των Δήμων και κατανοώντας τα νέα δεδομένα όσον αφορά την  ανάθεση, σύναψη & εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, που προκύπτουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο, προχωρά στη διοργάνωση και χρηματοδότηση των εν λόγω σεμιναρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία και τη Χαλκίδα και θα έχουν διάρκεια 6 διδακτικών ωρών.

Την επιμόρφωση θα αναλάβει απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας με άριστη γνώση του  νέου θεσμικού πλαισίου και της εφαρμογής του.

Η θεματολογία του σεμιναρίου συνοψίζεται στα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στο Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογής νέου θεσμικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων (2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ).
 • Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 • Γενικοί κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις.
 • Τεχνικές / Εργαλεία για Ηλεκτρονικές / Συγκεντρωτικές Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Προετοιμασία, Δημοσιότητα, Αξιολόγηση και Ανάθεση).
 • Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις.
 • Εκτέλεση Σύμβασης.
 • Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών.
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων.
 • Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών.
 • Έννομη προστασία.
 • Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τη Νομοθεσία Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
 • Απαντήσεις στα ερωτήματα των καταρτιζομένων.

Το σεμινάριο στη ΛΑΜΙΑ θα διεξαχθεί στις 09.06.2016, τις ώρες από 09:30 έως 15:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, στη διεύθυνση Αινιάνων 8.

Το σεμινάριο στη ΧΑΛΚΙΔΑ θα διεξαχθεί στις 10.06.2016, τις ώρες από 09:30 έως 15:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Χαλκιδέων, στη διεύθυνση Αβάντων 50.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αποτελεσματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν έως τρεις (3) εργαζόμενοι από κάθε Δήμο

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία το προσωπικό της ΠΕΔ είναι στη διάθεσή σας, στον τηλεφωνικό αριθμό 22310 27368.