Ροή Άρθρων

Ομόφωνο Ψήφισμα κατά της τοποθέτησης νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια και για τον εξορθολογισμό του πλαισίου για τις ΑΠΕ

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                               Λαμία,      17/11/2022

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  888

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35132

τηλ.: 22310 27368

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Προς : 

  1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κ. Μητσοτάκη
  2. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα
  3. Πρόεδρο Ολομέλειας ΡΑΕ, Δρ. Α. Δαγούμα

Κοιν:

  1. Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Δ. Παπαστεργίου
  2. Δήμους Στερεάς Ελλάδας
  3. Μ.Μ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Κατά οποιοσδήποτε νέας τοποθέτησης αιολικού πάρκου στην Εύβοια και υπέρ του εξορθολογισμού του θεσμικού και χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε.

Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, το ανώτερο συλλογικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη συνεδρίασή της στο Καρπενήσι, τις 11 & 12 Νοεμβρίου 2022, εκφράζοντας τις πάγιες και δίκαιες θέσεις της Π.Ε.Δ. και των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, όπως έχουν διατυπωθεί και σε προηγούμενα σχετικά ψηφίσματα, ζητά και διεκδικεί:

  • Την απαγόρευση κάθε νέας αδειοδότησης και κάθε νέας εγκατάστασης ήδη αδειοδοτημένου αιολικού σταθμού στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας. Η Στερεά Ελλάδα και κυρίως η Εύβοια έχουν ήδη αναλάβει πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί, σε ότι αφορά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
  • Τη σημαντική αύξηση της ανταποδοτικότητας των υφιστάμενων αιολικών πάρκων προς στις τοπικές κοινωνίες της Εύβοιας και γενικότερα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες χωροθετούνται πάρκα.
  • Τη γενικότερη αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης και εγκατάστασης των αιολικών σταθμών, όπου θα πρέπει, εκ των ουκ άνευ, να υπάρχει πρόβλεψη αποφασιστικής γνώμης στις τοπικές κοινωνίες σε σχέση με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, μέσω των αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.
  • Την άμεση αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε. για να υπάρξει εξορθολογισμός ως προς το πλήθος και τον τόπο εγκατάστασης των μονάδων.

Βάσει των ανωτέρω η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας δηλώνει αντίθετη σε κάθε νέα τοποθέτηση αιολικού πάρκου στην Εύβοια και ζητά τον εξορθολογισμό του θεσμικού και χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με σκοπό τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας, τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων και την αύξηση της ανταπόδοσης στις τοπικές κοινωνίες.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ