Ροή Άρθρων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020"

PDF μορφή

Το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Το πρόγραμμα:

  • Ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης
  • Συμβάλλει στους στόχους της Εΰρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη
  • Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσμιοποίηση
  • Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες,  αγορές και ακροατήρια
  • Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία προγενέστερων προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενδεικτικές επιλέξιμες δράσεις, τους δυνητικούς δικαιούχους και τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο που επισυνάπτεται.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon a_p_29751.pdf3.59 MB