Ροή Άρθρων

Έγγραφο ΥΠΕΣ για ωράριο καθαριστριών σχολικών κτιρίων

PDF μορφή

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ μερικής απασχόλησης, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο link: http://www.kedke.gr/wp-content/uploads/2016/10/2856-2016.pdf