Ροή Άρθρων

Διερεύνηση αποκεντρωμένης λειτουργίας Δημοτολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

PDF μορφή

                    

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,     13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   124

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

:

:

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

 

 

:

 

 

Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Σταδίου 27

10183 Αθήνα

 

 

 

Κοιν

:

  1. ΚΕΔΕ (ηλεκτρονικά)
  2. Π.Ε.Δ. χώρας (ηλεκτρονικά)
  3. Δήμους Στερεάς Ελλάδας (ηλεκτρονικά)

                      

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», επιβλήθηκε η συγκεντρωτική τήρηση των βιβλίων του Δημοτολογίου και των βιβλίων των Μητρώων Αρρένων στην έδρα των Δήμων. Επίσης, με την αριθμ. 43/14-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες, προκειμένου τα βιβλία δημοτολογίων των Ο.Τ.Α. και Μητρώων Αρρένων που ενώνονται, να συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και να αποτελέσουν το ενιαίο Δημοτολόγιο και βιβλίο Μητρώων Αρρένων του Δήμου.

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας και κυρίως για τους πολίτες, θεωρούμε πως το Υπουργείο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή και μόνιμη συνεργασία, προκειμένου να είναι σε θέση να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών κι ιδιαίτερα εκείνων, που ανήκουν στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ παράλληλα να είναι διαρκής η προσπάθεια για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους αυτής.

Θέση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή διατυπώθηκε ρητά μέσω της αρίθμ. 9/10-02-2017 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου αποτελεί ότι θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προβαίνουν στην έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου, εκτός από την έδρα του Δήμου, και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να μην επιβαρύνονται επιπλέον με κόστη μετακίνησης.

Κατανοούμε απόλυτα ότι η λογική της συγκέντρωσης των βιβλίων του Δημοτολογίου και των βιβλίων των Μητρώων Αρρένων στην έδρα των Δήμων στόχο έχει την καλύτερη δυνατή οργάνωση των Δήμων και τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Ωστόσο, στον βωμό της υιοθέτησης ενός πιο συμπαγούς οργανωτικού μοντέλου, δεν θα πρέπει να θυσιάζεται η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και το πλεονέκτημα της εγγύτητας των Δήμων στους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε ακράδαντα ότι και στο πεδίο αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε, κι από κοινού να συντάξουμε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών, που θα διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, την υψηλού επιπέδου οργάνωση αλλά κυρίως την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Παράλληλα, για την επίτευξη των παραπάνω εις το ακέραιο προτείνουμε οι Δήμοι, με δική τους ευθύνη, να στελεχώσουν τα εν λόγω γραφεία με επαρκή αριθμό καταρτισμένων υπαλλήλων ανά Δημοτική Ενότητα και να διαθέσουν χώρους ασφαλούς φύλαξης των αρχείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν.

Θεωρούμε ότι στο δίκαιο αυτό αίτημά μας, το οποίο αποτελεί κι αίτημα των τοπικών κοινωνιών, θα σταθείτε αρωγός και συμπαραστάτης μας κι ευελπιστούμε ότι θα δώσετε μια λύση προς όφελος των δημοτών μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 9_ekdosi_pistopoiitikon_dimotologioy_stis_de_13-02-2017.pdf398.85 KB