Ροή Άρθρων

Δελτίο Τύπου: 1η ενημερωτική ημερίδα (Infoday) για το Πρόγραμμα URBACT III 2014-2020

PDF μορφή

Στις 11 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, η πρώτη ενημερωτική ημερίδα (Infoday) για το Πρόγραμμα URBACT III 2014-2020 και για την πρόσκληση δημιουργίας δικτύων υλοποίησης δράσεων (implementation networks) που αποτελούν και καινοτομία του προγράμματος για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

 Η ενημερωτική ημερίδα διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 2014-2020 (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η οποία και αποτελεί το Εθνικό Σημείο URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στόχος της ημερίδας ήταν η παροχή αναλυτικής πληροφόρησης σχετικά με τη νέα πρόσκληση του Προγράμματος URBACT III για τα Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks), η οποία ανακοινώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος URBACT III στις 22 Μαρτίου 2016 και θα μείνει ανοικτή έως και τις 22 Ιουνίου 2016.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωτική ημερίδα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.