Ροή Άρθρων

Ανακοίνωση για την δωρεά φαρμάκων από την Π.Ε.Δ. στα Κέντρα Προσφύγων της Στερεάς Ελλάδας

PDF μορφή

 

4-8-2016 

Ορθή επανάληψη 

ως προς την ώρα παράδοσης των φαρμάκων στο 

Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στις ΘερμοπύλεςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της 6ης/2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, το Σώμα - όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε ανθρωπιστικά θέματα - αποφάσισε ομόφωνα την παροχή φαρμακευτικών ειδών στα τρία (3) Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στην Περιφέρειά μας (Θερμοπύλες, Ριτσώνα και Οινόφυτα) συνολικής αξίας 10.000 €.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στη δέσμη κοινωνικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη και την ανακούφιση των συνανθρώπων μας, που αποφασίστηκε να υλοποιήσει η Π.Ε.Δ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της.

Η παράδοση των φαρμάκων στα κατά τόπους Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τοποθεσία
Ημερομηνία
Ώρα
Θερμοπύλες
Δευτέρα 8/8/2016
1:00 μ.μ.
Ριτσώνα
Τρίτη 9/8/2016
10:00 π.μ.
Οινόφυτα
Τρίτη 9/8/2016
11:00 π.μ.

 

Την Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός της και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος συνοδευόμενος από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δήμων.