Ροή Άρθρων

Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την ανάληψη δράσης για την τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της Περιφέρειας από τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

PDF μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                         Λαμία,   2 / 3 /2018

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Αρ. πρωτ:  246

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

: :

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

:

Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

κ. Παππά

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου

101 63 Καλλιθέα

 

Θέμα: «Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την ανάληψη δράσης για την τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της Περιφέρειας από τους  Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς».

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που μας απασχολούν, ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως πολίτες, είναι η αναγκαιότητα κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών για τα τοπικά και περιφερειακά θέματα και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως ΟΤΑ για την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Ήδη η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με την αρίθμ. 24/2018 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της  ενέκρινε τις εξής ενέργειες:

  1. Τη διεκδίκηση της άμεσης και μόνιμης λύσης για την κάλυψη όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας από το σήμα των Περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών.
  2. Τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης της πρότασης: «Η εμβέλεια των Περιφερειακών καναλιών να συμπίπτει με τα χωρικά όρια των Περιφερειών».
  3. Την ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών με τηλεοπτικό σήμα, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων.
  4. Τη διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επιτραπεί στους Δήμους η χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάσταση σταθμών εκπομπής.
  5. Την ανάδειξη του θέματος στα Δημοτικά Συμβούλια και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.
  6. Τον ορισμό συνάντησης με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Παππά.
  7. Την επικοινωνία του θέματος στις υπόλοιπες Π.Ε.Δ. της χώρας και προώθηση κοινών πρωτοβουλιών.

Βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια.

Επίσης ολοκληρώνεται η καταγραφή των περιοχών και των πληθυσμών που καλύπτονται από το σήμα των εν λόγω καναλιών καθώς και των περιοχών εκείνων, στις οποίες εκπέμπουν τηλεοπτικοί σταθμοί άλλων Περιφερειών, η θεματολογία των οποίων όπως καταλαβαίνεται δεν έχει ουδεμία σχέση με τα τεκταινόμενα  στον τόπο μας.

Από μια πρώτη εκτίμηση το ποσοστό των περιοχών που δεν έχουν τη δυνατότητα τηλεοπτικής λήψης των εκπομπών των Περιφερειακών καναλιών της Στερεάς Ελλάδας είναι περίπου 48,59 %, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση εκτιμάται σε  59,76 %. Επίσης, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών άλλων Περιφερειών αφορούν μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας και κυρίως τις περιοχές που γειτνιάζουν με τις όμορες Περιφέρειες.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Στερεάς Ελλάδας δηλώνει μάλιστα έτοιμη να αναλάβει ένα μέρος του κόστους των παρεμβάσεων που απαιτούνται (εξοπλισμός, εγκατάσταση, κλπ). Δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό ή Περιφερειακό πιστεύω ότι και οι Δήμοι των άλλων Περιφερειών θα προσεγγίζουν το θέμα υπό το ίδιο πρίσμα.

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο: «Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας» θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην ιδανική συγκυρία, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα και για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να αρθούν οι όποιες στρεβλώσεις.

Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση μαζί σας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, για να σας μεταφέρουμε την εικόνα που επικρατεί στη Στερεά Ελλάδα και να μας παρουσιάσετε τον σχεδιασμό του Υπουργείου σας για τους Περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ημερομηνία και τόπο που παρακαλούμε να ορίσετε εσείς.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή πρόσθετη πληροφορία.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Πρόεδρος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Δήμαρχος Ορχομενού