Ροή Άρθρων

Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της εσφαλμένης φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

PDF μορφή

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                          Λαμία,    08/05/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Αρ. πρωτ:  467

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

 

 

 

 

 

Λαμία – 35100

 

 

 

Τηλ.

Φαξ

Ε-mail

:

: :

22310 27368

22310 24428

info@pedstereas.gr

Προς

:

Πρόεδρο ΚΕΔΕ

κ. Πατούλη

 

 

 

 

Κοιν

:

Δήμοι Στερεάς Ελλάδας

 

Θέμα: «Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της εσφαλμένης φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων».

 Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων παρέχεται ένα ποσό, το οποίο ορίζεται ως «έξοδα κίνησης» (απόφαση 74447/29/2010). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της Κοινότητας (Δημοτικής ή Τοπικής) από την έδρα του εκάστου Δήμου.

Παρότι στον Ν. 3852/2010 ορίζεται με σαφήνεια η φύση του ποσού αυτού (ως έξοδα κίνησης), δυστυχώς από την έναρξη της ισχύος του έως σήμερα, το φορολογικό κράτος εκλαμβάνει τα χρήματα αυτά ως αποζημίωση (μισθό) και τα φορολογεί με το ισχύον καθεστώς και τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες. Αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης είναι το ποσό των εξόδων κίνησης να προστίθενται στα ετήσια εισοδήματα των Προέδρων, τα συνολικά τους εισοδήματα να αυξάνονται, να φορολογούνται με βάση υψηλότερες κλίμακες και μοιραία να οδηγούνται στην φτωχοποίηση, λόγω του «λάθους» τους να ασχοληθούν με τα κοινά και να προσφέρουν στον τόπο τους.

Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με την αρίθμ. 29/2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θεωρεί αναγκαία την άμεση ενεργοποίηση της ΚΕΔΕ για το θέμα αυτό, που πλήττει τον πολύπαθο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σας καλεί, με την αμέριστη συμπαράστασή της, να αναδείξετε το θέμα σε όλα τα επίπεδα.

Εμείς από την πλευρά μας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

 

 

 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ