Περιφ. Ενότητα Ευβοίας

Κατανομή έκτης δόσης ΚΑΠ στους δήμους

Κατανέμεται στους δήμους της χώρας  η έκτη δόση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το 2016, ύψους 106.619.149,27 ευρώ. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί και το ΤΠκΔ οδεύει προς εκταμίευση.

Δελτίο Τύπου Ημερίδας με θέμα: Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη στα Πλαίσια του Νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020. Εμπειρίες και Ευκαιρίες

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας & ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας στην προσπάθεια υπεύθυνης πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τις νέες εξελίξεις διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Τοπική Αγροτική Ανάπτυξη στα Πλαίσια του Νέου Προγράμματος LEADER 2014-2020. Εμπειρίες και Ευκαιρίες».

 

Πρόσκληση προς τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή εργαζομένων τους σε σεμινάρια για την νέα Νομοθεσία για την Ανάθεση, Σύναψη & Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων

Μετά  από εισήγηση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκά Υπερήφανου, το Διοικητικό της Συμβούλιο στην 6η συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 20 – 04 – 2016, αποφάσισε  ΟΜΟΦΩΝΑ  την υλοποίηση δύο σεμιναρίων  επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων της Περιφέρειας, με θέμα  το «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ανάθεσης, Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων».

Η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020) από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και οι προτεινόμενες λύσεις για μια πιο δίκαια κατανομή των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων

1. Το θεσμικό πλαίσιο της Κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 90 «Στόχος Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ, οι πόροι για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων τριών κατηγο­ριών περιφερειών επιπέδου 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφι­κών στατιστικών μονάδων («επίπεδο NUTS 2»):

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφ. Ενότητα Ευβοίας