Υφυπουργός

Επιστολή προς Υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Πετρόπουλο για την διακοπή συνταξιοδότησης μη αμειβομένωνσυνταξιούχων αιρετών

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,   05/04/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:  372

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Εγγραφή στο Υφυπουργός