Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 57 λεπτά

Αρίθμ. 20/2023 Απόφαση ΕΕ

Τρί, 27/06/2023 - 03:25
Θέμα: Αρίθμ. 20/2023 Απόφαση ΕΕ
Ημ/νια: 26/06/2023 12:19:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΤΝΟΚΖΑ-ΨΤΜ

Αρίθμ. 19/2023 Απόφαση Ε.Ε.

Τρί, 27/06/2023 - 03:25
Θέμα: Αρίθμ. 19/2023 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 26/06/2023 12:18:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝ6ΟΚΖΑ-ΗΕΘ

Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Ε.Ε.

Τρί, 27/06/2023 - 03:25
Θέμα: Αρίθμ. 18/2023 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 26/06/2023 12:18:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Κ8ΟΚΖΑ-ΧΤ5

Αρίθμ. 111/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/06/2023 - 02:50
Θέμα: Αρίθμ. 111/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2023 11:40:21
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ90ΟΚΖΑ-Ο9Π

Αρίθμ. 110/2023 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 15/06/2023 - 02:50
Θέμα: Αρίθμ. 110/2023 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/06/2023 08:51:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΠΟΚΖΑ-Φ77

Σελίδες