Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 27 λεπτά

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 27
Ημ/νια: 16/07/2021 10:35:01
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛ9ΟΚΖΑ-Η1Ο

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης 2
Ημ/νια: 16/07/2021 09:43:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΚΖΑ-ΜΑΝ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 29

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 29
Ημ/νια: 16/07/2021 09:40:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΙΝΟΚΖΑ-ΓΗΗ

Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 28

Παρ, 16/07/2021 - 13:59
Θέμα: Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 28
Ημ/νια: 16/07/2021 09:38:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΜΟΚΖΑ-Γ0Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 30/2021

Τετ, 14/07/2021 - 13:56
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 30/2021
Ημ/νια: 14/07/2021 12:21:13
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΤ3ΟΚΖΑ-ΝΩ3

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 25

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 25
Ημ/νια: 12/07/2021 12:55:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΛΟΚΖΑ-ΒΒΞ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 24

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 24
Ημ/νια: 12/07/2021 12:53:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕΜΟΚΖΑ-ΘΓΕ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 23

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 23
Ημ/νια: 12/07/2021 12:51:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑΠΟΚΖΑ-ΛΚΑ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 22
Ημ/νια: 12/07/2021 12:50:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙΚΟΚΖΑ-ΩΚΓ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 21

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 21
Ημ/νια: 12/07/2021 12:48:58
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ793ΟΚΖΑ-ΨΚΨ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 20
Ημ/νια: 12/07/2021 12:47:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ28ΟΚΖΑ-2ΥΚ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 19
Ημ/νια: 12/07/2021 12:45:52
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΣΟΚΖΑ-ΩΒΩ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 18
Ημ/νια: 12/07/2021 12:44:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω27ΝΟΚΖΑ-5ΘΣ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17
Ημ/νια: 12/07/2021 12:42:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΔ1ΟΚΖΑ-Χ93

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16

Δευ, 12/07/2021 - 13:55
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 16
Ημ/νια: 12/07/2021 12:40:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΦΣΟΚΖΑ-Ζ1Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 32/2021

Παρ, 09/07/2021 - 13:53
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 32/2021
Ημ/νια: 09/07/2021 12:30:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΡΥΟΚΖΑ-120

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 31/2021

Παρ, 09/07/2021 - 13:53
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 31/2021
Ημ/νια: 09/07/2021 12:28:32
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΗΟΚΖΑ-8Ι4

Σελίδες