Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 18 λεπτά

Αρίθμ. 28/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Παρ, 10/06/2022 - 18:07
Θέμα: Αρίθμ. 28/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:15:05
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΞ9ΟΚΖΑ-ΕΨΡ

Αρίθμ. 90/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 02/06/2022 - 18:03
Θέμα: Αρίθμ. 90/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 02/06/2022 12:52:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΛΟΚΖΑ-Π1Θ

Αρίθμ. 89/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 02/06/2022 - 18:03
Θέμα: Αρίθμ. 89/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 02/06/2022 12:28:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΙ1ΟΚΖΑ-ΣΘΚ

Αρίθμ. 88/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 02/06/2022 - 18:03
Θέμα: Αρίθμ. 88/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 02/06/2022 12:27:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΦ1ΟΚΖΑ-0Κ7

Αρίθμ. 87/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 02/06/2022 - 18:03
Θέμα: Αρίθμ. 87/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 02/06/2022 12:26:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΧΒΟΚΖΑ-ΗΧΖ

Αρίθμ. 13/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέμ, 02/06/2022 - 18:03
Θέμα: Αρίθμ. 13/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
Ημ/νια: 02/06/2022 12:22:22
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ1ΔΟΚΖΑ-ΕΟΣ

Αριθμ. 86/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 01/06/2022 - 18:02
Θέμα: Αριθμ. 86/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 01/06/2022 08:50:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ8ΡΟΚΖΑ-8ΣΩ

Αρίθμ. 85/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 85/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:14:06
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΟΡΟΚΖΑ-1ΝΣ

Αρίθμ. 83/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 83/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:13:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΨΙΟΚΖΑ-5ΤΘ

Αρίθμ. 84/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 84/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 12/05/2022 15:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΥΞΟΚΖΑ-Ι24

Αρίθμ. 12/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 12/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:04:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ1ΘΟΚΖΑ-ΥΚΚ

Αρίθμ. 11/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 11/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:03:04
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛ5ΟΚΖΑ-44Π

Αρίθμ. 10/2022 Απόφαση Ε.Ε.

Πέμ, 12/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 10/2022 Απόφαση Ε.Ε.
Ημ/νια: 12/05/2022 12:01:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω7ΝΟΚΖΑ-ΤΡΝ

Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 27/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:30:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4ΙΟΚΖΑ-ΦΤΙ

Αρίθμ. 26/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 26/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:27:39
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣΚΟΚΖΑ-Λ9Ε

Αρίθμ. 25/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 25/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:25:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΚΝΟΚΖΑ-ΥΣ6

Αρίθμ. 24/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 24/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:24:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΨ3ΟΚΖΑ-4ΣΝ

Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 23/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 11/05/2022 10:23:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ19ΟΚΖΑ-ΛΩ7

Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ

Τετ, 11/05/2022 - 17:50
Θέμα: Αρίθμ. 22/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:21:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 627ΩΟΚΖΑ-4ΒΣ

Σελίδες