Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 12 λεπτά

Αρίθμ. 57/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 57/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 14/11/2022 17:23:47
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦΦΟΚΖΑ-3ΧΤ

Αρίθμ. 55/2022 Απόφαση ΔΣ

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 55/2022 Απόφαση ΔΣ
Ημ/νια: 14/11/2022 17:22:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ9ΟΚΖΑ-ΜΦΜ

Αρίθμ. 136/2022 Απόφαση Προέδρου

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αρίθμ. 136/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 14/11/2022 11:14:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΠΟΚΖΑ-Α0Η

Αριθμ. 54/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Δευ, 14/11/2022 - 19:58
Θέμα: Αριθμ. 54/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 14/11/2022 10:56:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ξ5ΟΚΖΑ-55Ο

Αρίθμ. 135/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 10/11/2022 - 19:56
Θέμα: Αρίθμ. 135/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/11/2022 20:54:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΠΙΘΟΚΖΑ-690

Αριθμ. 134/2022 Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 10/11/2022 - 19:56
Θέμα: Αριθμ. 134/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 09/11/2022 20:52:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘ4ΟΚΖΑ-ΛΤΘ

Αρίθμ. 133/2022

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 133/2022
Ημ/νια: 08/11/2022 20:08:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε73ΟΟΚΖΑ-ΙΨΡ

Αρίθμ. 132/2022 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 132/2022 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:07:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ9ΙΟΚΖΑ-Π39

Αρίθμ. 131/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 131/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:05:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 664ΟΟΚΖΑ-ΞΞΓ

Αρίθμ. 130/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 130/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:04:18
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΧ9ΟΚΖΑ-ΕΕ3

Αρίθμ. 129/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 129/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:03:12
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ0ΧΟΚΖΑ-6ΔΓ

Αρίθμ. 128/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 128/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:02:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ5Ι6ΟΚΖΑ-ΛΕΓ

Αρίθμ. 127/2022 Απόφαση Προέδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 127/2022 Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 20:00:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ58ΟΚΖΑ-Ξ1Λ

Αρίθμ. 126/2022 Απόφαση Πρόεδρου

Τετ, 09/11/2022 - 19:54
Θέμα: Αρίθμ. 126/2022 Απόφαση Πρόεδρου
Ημ/νια: 08/11/2022 19:59:11
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α91ΟΚΖΑ-ΕΒΠ

Αριθμ. 56/2022 Απόφαση Δ.Σ.

Τρί, 08/11/2022 - 19:50
Θέμα: Αριθμ. 56/2022 Απόφαση Δ.Σ.
Ημ/νια: 08/11/2022 19:08:59
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ5ΣΟΚΖΑ-ΥΤΘ

Σελίδες