Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Ψήφισμα Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,   13/02/2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Αρ. πρωτ: 128

Δ/νση: Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΛΑΜΙΑ – 35100

τηλ.: 22310 27368 , fax : 22310 24428

Ε-mail : info@pedstereas.gr

 

Ανάγκη τροποποίησης παρ. 1α, άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. πρωτ:   126

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Ενεργοποίηση παράτασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   125

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Διερεύνηση αποκεντρωμένης λειτουργίας Δημοτολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

                    

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,     13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   124

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Σελίδες