Αποφάσεις και πρωτοβουλίες

Ανάγκη τροποποίησης παρ. 1α, άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. πρωτ:   126

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Ενεργοποίηση παράτασης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,    13/02/2017

         ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Αρ. πρωτ:   125

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Διερεύνηση αποκεντρωμένης λειτουργίας Δημοτολογίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών

                    

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,     13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   124

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Διεκδίκηση της εκ νέου ενεργοποίησης της διαδικασίας νομιμοποίησης των λιμενικών έργων από τους Δήμους και διερεύνηση της δυνατότητας εξαίρεσης των Δήμων από την καταβολή προστίμων αυθαίρετης χρήσης

                                                   

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                              Λαμία,   13/02/2017

          ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                            Αρ. πρωτ:   123

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

Σελίδες