Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Λαμία    25 - 10 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 930

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           Λαμία    29 - 09 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 884

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Λαμία    21 - 09 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 854

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

Σελίδες