Περιφ. Ενότητα Ευβοίας

Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Αναγκαιότητα άμεσης ένταξης του Κορινθιακού κόλπου στο σύνολο του στο δίκτυο των θαλασσών Natura

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ                                Λαμία,  28 / 09 / 2017

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                     Αρ. πρωτ:  871

Δ/νση

:

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              Λαμία    21 - 09 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 854

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Λαμία    18 - 09 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 830

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

 

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφ. Ενότητα Ευβοίας