Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           Λαμία    18 - 07 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 670

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

 

Πρόσκληση 8ης/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Λαμία   04  - 07 - 2017                           

Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 637

35100 - ΛΑΜΙΑ

τηλ.  : 2231027368                                                        

fax   : 2231024428

Email  : info@pedstereas.gr

 

Παρατείνεται μέχρι τέλος 2017 η πληρωμή μισθώματος βοσκήσιμων γαιών

Παρατείνεται μέχρι τέλος 2017 η πληρωμή μισθώματος βοσκήσιμων γαιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επισυναπτόμενη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


*Φωτογραφία από agronews.gr

Σελίδες

Εγγραφή στο Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας