Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια - ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 1 λεπτό

Αποφαση Προέδρου

Τρί, 12/06/2018 - 01:00
Θέμα: Αποφαση Προέδρου
Ημ/νια: 11/06/2018 13:08:57
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ9ΚΟΚΖΑ-ΑΕΡ

Ορισμός Εκπροσώπων στα ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20-2-2018).».

Παρ, 08/06/2018 - 01:00
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων στα ΔΣ των Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20-2-2018).».
Ημ/νια: 07/06/2018 11:32:23
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΚΡΟΚΖΑ-ΑΜΕ

Ορισμός Εκπροσώπων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή της παρ. 6 άρθρου 14 του Ν. 2458/97 (γνωμοδότηση για ανανέωση ασφάλισης ατόμων με οικονομική αδυναμία) Π.Ε. Ευρυτανίας για τη διετία 2018-2020».

Παρ, 08/06/2018 - 01:00
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή της παρ. 6 άρθρου 14 του Ν. 2458/97 (γνωμοδότηση για ανανέωση ασφάλισης ατόμων με οικονομική αδυναμία) Π.Ε. Ευρυτανίας για τη διετία 2018-2020».
Ημ/νια: 07/06/2018 10:10:19
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ4ΠΟΚΖΑ-Σ69

Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Επιτροπές Ονοματοδοσίας) της Π.Ε. Βοιωτίας

Παρ, 08/06/2018 - 01:00
Θέμα: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 (Επιτροπές Ονοματοδοσίας) της Π.Ε. Βοιωτίας
Ημ/νια: 07/06/2018 10:03:20
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΨΟΚΖΑ-1ΩΤ

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για Επιμόρφωση Εργαζομένων των Δήμων από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Παρ, 08/06/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για Επιμόρφωση Εργαζομένων των Δήμων από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 07/06/2018 09:55:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙΘΟΚΖΑ-2Τ4

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη διαμεσολάβηση της Π.Ε.Δ. / ΣΕ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας

Παρ, 08/06/2018 - 01:00
Θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη διαμεσολάβηση της Π.Ε.Δ. / ΣΕ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία της Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 07/06/2018 09:45:41
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΑ3ΟΚΖΑ-Τ7Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 68 ΔΣ

Τρί, 05/06/2018 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 68 ΔΣ
Ημ/νια: 04/06/2018 08:55:07
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 7221ΟΚΖΑ-ΩΟΛ

Απόφαση 67

Παρ, 18/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση 67
Ημ/νια: 17/05/2018 10:38:33
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ78ΟΚΖΑ-0ΨΣ

Απόφαση ΔΣ 66

Παρ, 18/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 66
Ημ/νια: 17/05/2018 10:36:09
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω1Ο8ΟΚΖΑ-37Ι

Απόφαση Προέδρου

Πέμ, 17/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου
Ημ/νια: 16/05/2018 11:52:38
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΚΟΚΖΑ-Ε4Α

Απόφαση ΔΣ 65

Σάβ, 12/05/2018 - 01:00
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 65
Ημ/νια: 11/05/2018 15:12:27
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΗΟΚΖΑ-34Λ

« Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου...

Παρ, 11/05/2018 - 01:00
Θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου με τίτλο ‘Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι΄] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Σ.Δ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ’».
Ημ/νια: 10/05/2018 09:10:55
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΩΔΟΚΖΑ-Σ3Γ

Σελίδες